Αφαίρεση διπλώματος για πάντα: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τους... επικίνδυνους οδηγούς Κύριο

Αφαίρεση διπλώματος για πάντα: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τους... επικίνδυνους οδηγούς

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος οδηγός να χάσει δια παντός το δίπλωμά του.


 Ο ΚΟΚ έχει καθορίσει πότε ένας οδηγός, πέφτοντας σε επαναλαμβανόμενα... παραπτώματα, χάνει για πάντα την άδεια οδήγησης.

Ποιες όμως είναι οι περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να χάσει το δίπλωμά του για πάντα;

Συγκεκριμένα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει ότι «Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ-2( το STOP) και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου».

Συνεπώς, εάν ένας οδηγός που είναι επικίνδυνος ή ανεύθυνος, ή και ανεπίδεκτος μαθήσεως υποπέσει σε μία από αυτές τις παραβάσεις για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, τότε η πολιτεία μπορεί να προχωρήσει σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης

Επιπλέον, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει την μείωση του προστίμου κατά 50% σε αυτές τις περιπτώσεις.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας