Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνεται η πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού (για την Κεντρική Υπηρεσία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας). Ο αριθμός των ατόμων, η ειδικότητα, η Υπηρεσία απασχόλησης, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην “Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 3/2023” του Γ.Ο.Ε.Β. (ΑΔΑ: ΨΘ6Ψ46ΨΧΛΗ-ΚΙΦ) και στα συν/να σχετικά αρχεία – Παραρτήματα, όπως αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (www.goev-ptl.gr).

 

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 43 στη Θεσσαλονίκη, τηλ.2310543860
  2. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Π. Μελά 17, τηλ.2382022730.

           

          H ΣΟΧ 3/2023 είναι αναρτημένη στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας