Δημοπρατείται νέο έργο συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών από Ημαθία έως Λάρισα

Δημοπρατείται νέο έργο συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών από Ημαθία έως Λάρισα

Δημοπρατείται το έργο «Συντήρηση Σιδηροδρομικών Γραμμών στην Περιοχή Δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Λάρισας».

 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

 

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 7,36 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5,94 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

 

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού του ΟΣΕ Α.Ε.
Το αντικείμενο του έργου

 

Το έργο: «Συντήρηση Σιδηροδρομικών Γραμμών στην Περιοχή Δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Λάρισας», αφορά στη συντήρηση και ανακαίνιση των κυρίων και δευτερευουσών γραμμών σε εντοπισμένα τμήματα των υπό κυκλοφορία σιδηροδρομικών γραμμών, στη δικαιοδοσία του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Λάρισας.

 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στα τμήματα των προαναφερόμενων γραμμών είναι οι εξής:

 

- Εργασίες προληπτικής συντήρησης της υποδομής των σιδηροδρομικών γραμμών.
- Εργασίες προληπτικής & διορθωτικής συντήρησης της επιδομής των σιδηροδρομικών γραμμών.
- Περίφραξη σε τμήματα γραμμής εντός κατοικημένων περιοχών
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων θυρών πυρασφάλειας εντός σηράγγων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μελέτη του έργου.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας