Ευχαριστήρια επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου σε φαρμακεία του Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Ευχαριστήρια επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου σε φαρμακεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Προϊστάμενος και το εκπαιδευτικό Προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου-Βρυσακίου, εκφράζουμε τις ευχαριστίες  μας προς την κυρία Κεμπαπίδου Νίκη από το Φαρμακείο Κεμπαπίδου στην Αλεξάνδρεια, τον κύριο Πασχαλιώρη Βασίλειο από το Φαρμακείο Πασχαλιώρης στην Αλεξάνδρεια και τον κύριο Μουρτζίλα Νικόλαο από το Φαρμακείο Μουρτζίλας στο Βρυσάκι για την προσφορά φαρμακευτικού υλικού και για τα δύο διδακτήρια του σχολείου μας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μας σε υλικό παροχής πρώτων βοηθειών.

 

 

Πρωτοβουλίες όπως αυτή αποτελούν παράδειγμα έκφρασης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας