Έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την Ημαθία Κύριο

Έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την Ημαθία

Έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την Ημαθία

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Φάκελος Β’ του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER για την Ημαθία, για την Προγραμματική Περίοδο 2023 – 2027, όπως υποβλήθηκε από την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.

 

Η περιοχή παρέμβασης παραμένει η ίδια με το τρέχον πρόγραμμα LEADER, περιλαμβάνοντας ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, εκτός των αστικών ιστών των τριών πόλεων (Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας). Το νέο πρόγραμμα, που θα υλοποιείται παράλληλα με το υφιστάμενο, περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας, έργα κοινωνικού χαρακτήρα, ολοκληρωμένες δράσεις ”’έξυπνων χωριών – smart villages”, καθώς και ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας.

 

Αναμένεται πλέον η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου, ώστε η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.ΗΜΑ. να μπορέσει στη συνέχεια να προχωρήσει σε προκηρύξεις προς τους ενδιαφερόμενους, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας