Έρχονται προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Οχτώ θέσεις στην Ημαθία Κύριο

Έρχονται προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  – Οχτώ θέσεις στην Ημαθία

Διαδικασίες για την πρόσληψη τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στην Ημαθία θα προσληφθούν:

3 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας