Η ενίσχυση του Net Metering (αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) στην Ημαθία στο επίκεντρο της συνάντησης του Απόστολου Βεσυρόπουλου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκυλακάκη Κύριο

Η ενίσχυση του Net Metering (αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) στην Ημαθία στο επίκεντρο της συνάντησης του Απόστολου Βεσυρόπουλου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκυλακάκη

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Ημαθίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. Σε συνάντησή του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, έθεσε το ζήτημα της επαύξησης των υποσταθμών του ΔΕΔΔΗΕ στην Ημαθία με προσθήκη μετασχηματιστών μεγαλύτερης ισχύος και αναδιάταξη των δικτύων μεταφοράς ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος, αυτή τη στιγμή, 250 φυσικά πρόσωπα και 37 επιχειρήσεις της Ημαθίας έχουν υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο και να παράγουν μέρος της ενέργειας για τη λειτουργία των μονάδων τους. Στο υπάρχον όμως δίκτυο αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς απαιτείται η δημιουργία περισσότερων υποσταθμών με προσθήκη Μετασχηματιστών μεγαλύτερης ισχύος MVA.

 

«Με την παροχή της δυνατότητας αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω του Net Metering, της διαδικασίας δηλαδή συμψηφισμού παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας, θα μειωθεί σημαντικά το ενεργειακό κόστος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι οι 37 επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να παράγουν ρεύμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους είναι βιοτεχνίες, εταιρείες και αγροτικοί συνεταιρισμοί εμπορίας, επεξεργασίας φρούτων που δίνουν προστιθέμενη αξία και συντηρούν θέσεις εργασίας στην περιοχή. Όπως γίνεται ευρέως αντιληπτό, η μείωση του ενεργειακού τους κόστους θα συμβάλλει όχι μόνο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά και των θέσεων εργασίας», επισήμανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος στον κ. Σκυλακάκη ζητώντας παράλληλα να επανεξετάσει ο ΔΕΔΔΗΕ το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου για την Ημαθία.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας