ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Κύριο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία συνεδρίασε , συγκροτήθηκε σε σώμα  και αποφάσισε ομόφωνα επί των παρόντων μελών την κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά την διάρκεια της θητείας του.

 

Πρόεδρος

Μίχος Στέργιος

 

Αντιπρόεδρος

Μπεντίλα Αθηνά

 

Ταμίας

Γραμμενοπούλου Βάγια

 

Γραμματέας

Τάτσης Βασίλης

 

Μέλη (ισομερώς ανά έτος)

Μπεντίλα Γεωργία

Στανέλου Ιωάννα

 

Αναπληρωματικό μέλος

Πέπελας Θοδωρής

 

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται

Ζωντανού Ιουλία

Φλωροκάπη Μαρία

Σούλιος Χρήστος

 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Με την βοήθεια και την συμμετοχή όλων μας θα συνεχίσουμε το έργο που απερχόμενου Δ.Σ.

 

Εκ του Δ.Σ

 

Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας