Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι εκλογές για την νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι εκλογές για την νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 75/2011 με τίτλο: «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».

 

 

 

Έως τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν γίνει οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου οι εκλογές για την ανάδειξη των προεδρείων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

 

 

 

Στο ΦΕΚ και στο άρθρο Άρθρο 12 που αναφέρεται στην «Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 1 και 8 άρθρου 30
του π.δ. 75/2011 ισχύει:

 

 

Τα άρθρα

 

 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου.»

 

 

 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 30 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:«8. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αυξημένο κατά μια μονάδα αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας