Πάνω από 42.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο το 2024!

Πάνω από 42.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο το 2024!

Σε μια χρονιά που αναβιώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας και η οικονομία απειλείται από αβεβαιότητες διορίζονται στρατιές δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

Αθρόες προσλήψεις που θα υπερβούν τις 42.000, θα πραγματοποιήσουν το 2024 το δημόσιο καθώς και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, δίνοντας το μήνυμα της απόλυτης χαλάρωσης της οικονομικής πολιτικής.

 

 

Σε μια χρονιά που θα επανέλθει σε ισχύ το Σύμφωνο Σταθερότητας και η οικονομία θα εξακολουθεί να απειλείται από εσωτερικές και εξωτερικές αβεβαιότητες, (γεωπολιτικές και οικονομικές) η κυβέρνηση προβαίνει σε αθρόες προσλήψεις φορτώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες με στρατιές υπαλλήλων.

 

 

Παρότι υποστηρίζει ότι οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τον κανόνα 1:1, οι προγραμματισμένοι νέοι διορισμοί είναι δεκάδες χιλιάδες και παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

 

 

Όπως αποκαλύπτει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2024, το έτος 2022 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 18.080, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές.

 

 

Από αυτούς, στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκαν 9.527 διορισμοί μόνιμου προσωπικού. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιήθηκαν 2.929 διορισμοί, εκ των οποίων οι 1.634 αφορούν σε προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών και οι 1.206 σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές.

 

 

Τέλος, 2.284 διορισμοί υλοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

 

Το έτος 2023 οι υλοποιηθέντες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 διορισμοί ανέρχονται σε 7.803, αλλά θα αυξηθούν μέχρι το τέλος του έτους.

 

 

Στο Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν 3.772 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Επιπλέον, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν 1.335 εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων, ενώ αναμένεται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους να γίνουν 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών.

 

 

Επίσης, 1.150 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκ των οποίων οι 910 αφορούν σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων και 743 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας.

 

 

Πέραν αυτών, οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα της Υγείας καλύφθηκαν με 3.500 νέες προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων στον οποίο απασχολούνται.

 

 

Ρεκόρ προσλήψεων το 2024

 


Το έτος 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις μονίμων αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 20.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ένστολων) καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

 

 

Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται σε δύο κρίσιμους τομείς του κράτους, της Υγείας και της Κλιματικής Κρίσης, με τις εγκρίσεις προσλήψεων να φτάνουν τις 6.500 στο Υπουργείο Υγείας και 990 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα.

 

 

Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δαπάνης από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για το έτος 2024, έχουν ενσωματωθεί πιστώσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ στις "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

Και προσλήψεις εκτάκτων

 


Συγχρόνως τόσο φέτος όσο και το 2024 έγιναν και θα γίνουν δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις εκτάκτων υπαλλήλων.

 

 

Πρόκειται για προσλήψεις «μη τακτικού προσωπικού», δηλαδή προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και σύμβασης μίσθωσης έργου, σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

 

Με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίστηκε σε 22.344.

 

 

Επίσης, για το 2024, ο προγραμματισμός προβλέπει επίσης την πρόσληψη 22.344 εκτάκτων υπαλλήλων.

 

 

Για το 2023 η συνολική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού για κάλυψη μισθοδοσίας μη τακτικού προσωπικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 177 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2024 ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας