Προκήρυξη θέσεων εργασίας 2023 της Πρωτοβουλίας για το Παιδί Κύριο

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 2023 της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Βασικές Πληροφορίες

 

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» (ΠγτΠ) είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Βέροια και ειδικά πιστοποιημένος Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Πεδίο δράσης της είναι η φροντίδα και η προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο: παιδιών που είναι ορφανά, ή προέρχονται από οικογένειες που δυσλειτουργούν ή είναι διαλυμένες. Τα παιδιά αυτά βιώνουν την παραμέληση, την ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία, την περιθωριοποίηση και την απόρριψη, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και μέσα στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος της Πρωτοβουλίας για το παιδί είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές, υγιές και ενδυναμωμένο περιβάλλον για τα παιδιά, προάγοντας ταυτόχρονα την ισότητα, την παιδεία και την ευημερία τους.

 

Η ΠγτΠ βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης και συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με τρία έργα:

 1. «Συνέχιση της επέκτασης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος» κωδικός mis6001627.
 2. «Συνέχιση της διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας»κωδικός mis 6001629.
 3. «Συνέχιση της λειτουργίας της προστατευόμενης Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας στη Βέροια» κωδικός mis 6001631.

 

Στα πλαίσια αυτών των Έργων αναζητούμε 8 άτομα που θα ενταχθούν στην ομάδα μας, ενισχύοντας το δυναμικό μας για τις ακόλουθες θέσεις:

Α. Οδηγός λεωφορείου μεταφοράς παιδιών και προσωπικού (1 άτομο)

Β. Κοινωνικός λειτουργός (1 άτομο)

Γ. Κοινωνικοί Επιμελητές – Φροντιστές Πρόνοιας (3 άτομα)

Δ. Παιδαγωγοί (2 άτομα)

Ε. Οικοδέσποινα (1 άτομο)

 

Α. Οδηγός λεωφορείου μεταφοράς παιδιών και προσωπικού.

 

Περιγραφή θέσης:

Η ΠγτΠ αναζητά έναν αξιόπιστο και υπεύθυνο οδηγό λεωφορείου πλήρους απασχόλησης για τη μεταφορά παιδιών και προσωπικού. Ο/Η οδηγός λεωφορείου εντάσσεται στη δύναμη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο στη Βέροια και αναφέρεται στον συντονιστή του κέντρου. Ο/Η οδηγός είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και άνετη μεταφορά των ωφελούμενων παιδιών, με έμφαση στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευεξίας τους καθ' όλη τη διάρκεια των μετακινήσεων. Διάρκεια σύμβασης εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

 

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει επίδομα τέκνων).

Δυναμικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Συνεχή υποστήριξη.

Απογευματινό ωράριο εργασίας (13.00 με 21.00).

Ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

Αρμοδιότητες:

 • Οδήγηση λεωφορείου και άλλων οχημάτων του οργανισμού για τη μεταφορά παιδιών και προσωπικού προς και από τον προορισμό τους.
 • Ασφαλής προσπέλαση και αποβίβαση των επιβατών, ειδικά των παιδιών, με προσοχή και ευαισθησία.
 • Εφαρμογή και τήρηση όλων των κανονισμών και κανονιστικών απαιτήσεων για την οδήγηση των οχημάτων.
 • Έλεγχος των κανονισμών ασφαλείας και της συμπεριφοράς των μετακινούμενων κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.
 • Φροντίδα για τη συντήρηση και την καθαριότητα των οχημάτων του οργανισμού.
 • Οργάνωση και συντονισμός του καθημερινούπρογράμματοςμετακινήσεων, μεταφορών και εργασιών φροντίδας οχημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Άδεια οδήγησης κατηγορίας D και ΠΕΙ.

Άριστη γνώση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας και ασφαλείας.

Εμπειρία στην οδήγηση λεωφορείου.

 

Δεξιότητες:

Πολύ καλή οργάνωση και διαχείριση χρόνου.

Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Επικοινωνιακές δεξιότητες.Ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους επιβάτες, ειδικά με τα παιδιά.

Ευγένεια, θετικότητα,εχεμύθεια και ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών συνθηκών.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.org).

2.Βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

4.Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D.

5.Π.Ε.Ι. σε ισχύ.

6.Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.

7.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

8.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

9.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Β. Κοινωνικός λειτουργός.

 

Περιγραφή θέσης:

Η ΠγτΠ αναζητά έναν εμπνευσμένο και αφοσιωμένο κοινωνικό λειτουργό πλήρους απασχόλησης για να ενισχύσει την ομάδα μας στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων Βέροιας. Ο/Η κοινωνικός λειτουργός θα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και θα αναφέρεται στο συντονιστή της Στέγης. Θα διεξάγει δράσεις πουπροάγουν την ευημερία και την κοινωνική ένταξη των νέων που διαμένουν στη Στέγη, παρέχοντας υποστήριξη, καθοδήγηση και πόρους που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στη προσπάθειά τους για αυτονόμηση.Διάρκεια σύμβασης εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

 

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει επίδομα τέκνων).

Ευέλικτο ωράριο εργασίας (κυρίως απογευματινό).

Δυναμικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Παροχή εξωτερικής εποπτείας (ομαδικής).

Συνεχή υποστήριξη και ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ευκαιρίες για κοινωνική προσφορά και προαγωγή θετικής επίδρασης στην κοινότητα.

 

Αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με νέουςπου προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή μεγάλωσαν σε δομές παιδικής προστασίας.
 • Ανάλυση των αναγκών των ωφελούμενων και κατάρτιση Ατομικών Σχεδίων Δράσης.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής στους ωφελούμενους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Ενθάρρυνση της αυτονομίας και της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων μέσω εκπαιδευτικών - ενδυναμωτικών προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων.
 • Συνεργασία με κοινοτικούς εταίρους και φορείς για την προώθηση κοινωνικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων καθώς και για τηνπαραπομπή ωφελούμενων που χρήζουν περαιτέρω εξειδικευμένης υποστήριξης που ξεπερνά τις δυνατότητες της Στέγης.
 • Εφαρμογή και τήρηση όλων των κανονισμών και κανονιστικών απαιτήσεων για την λειτουργία της Στέγης.
 • Οργάνωση και συντονισμός του καθημερινού προγράμματος των ωφελούμενων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ ή ΑΕΙ).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε.

Προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

 

                Επιπρόσθετα Προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).

Εμπειρία εθελοντισμού.

Δίπλωμα οδήγησης.

Εμπειρία σε προγράμματα παιδικής προστασίας.

 

Δεξιότητες:

Ικανότητα στην επικοινωνία.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Εχεμύθεια.

Ευαισθησία και σεβασμός προς τη διαφορετικότητα.

Πολύ καλή οργάνωση και διαχείριση χρόνου (ικανότητα στην εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων).

Ευγένεια, θετικότητα και ικανότητα διαχείρισης ματαιώσεων.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.org).

2.Βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

4.Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας.

5.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

6.Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε.

7.Πτυχίο Αγγλικών.

8.Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ.

9.Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων.

10.Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.

11.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

12.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

13.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Γ. Κοινωνικός Επιμελητής – Φροντιστής Πρόνοιας

 

Περιγραφή θέσης:

Η ΠγτΠ αναζητά τρείςαξιόπιστους και αφοσιωμένους πλήρους απασχόλησης (κυλιόμενου ωραρίου)ΚοινωνικούςΕπιμελητές – Φροντιστές Πρόνοιας για να ενταχθούν στην ομάδα μας. Οι κοινωνικοί επιμελητές - φροντιστές πρόνοιας θα ασχολούνται με την παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, προωθώντας την ευημερία και την κοινωνική ένταξή τους. Ο/Η  Κοινωνικός Επιμελητής – Φροντιστής Πρόνοιαςεντάσσεται στη δύναμη της προστατευόμενης Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων και αναφέρεται στην συντονίστριατης δομής.Έχει την ευθύνη να παρέχει φροντίδα και ασφάλεια σε παιδιά, βοηθώντας τα παράλληλα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή (δεξιότητες στα οικιακά, στην τήρηση ατομικής υγιεινής, στη καθαριότητα ρούχων κ.α.). Είναι υπεύθυνος-η για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των νέων στη Στέγη, για τη σίτιση, την υγιεινή και τη καθαριότητα τους. Διάρκεια σύμβασης εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

 

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει επίδομα τέκνων).

Φιλόξενο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Συνεχή υποστήριξη.

Κυλιόμενο ωράριο εργασίας σε τρείς βάρδιες (06.00 με 14.00, 14.00 με 22.00 και 22.00 με 06.00).

Ευκαιρίες για συμβολή στην ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ευημερία νέων, διαμορφώνοντας θετικές εμπειρίες για το μέλλον τους.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή φροντίδας και προσοχής στουςνέους που διαμένουν στη Στέγη.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας και της ευεξίας των νέων.
 • Ενδυνάμωση και ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των νέων, που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή (π.χ. δεξιότητες στα οικιακά και στην τήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας, τήρηση προσωπικού προϋπολογισμού).
 • Προετοιμασία των γευμάτων.
 • Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου.
 • Φροντίδα του ρουχισμού των νέων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Γνώσεις μαγειρικής, φροντίδας ρούχων, καθαριότητας χώρων.

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προηγούμενη συναφή εμπειρία ή εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες ή επιστήμες εκπαίδευσης ή υγείας.

 

Δεξιότητες:

Πολύ καλή οργάνωση και ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με νέους.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εχεμύθεια, ευγένεια, ευελιξία και θετικότητα.

Αγάπη για την εργασία με νέους και δυνατότητα να εμπνέει, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την ανάπτυξή τους.

Ευαισθησία και σεβασμός προς τη διαφορετικότητα.

Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με την προετοιμασία γευμάτων.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Αίτηση(υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.org).

2.Βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

4.Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςκαι άλλης τυχόν κατάρτισης.

5.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

6.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Δ. Παιδαγωγός

 

Περιγραφή θέσης:

Η ΠγτΠ αναζητάδύο δημιουργικούς και αφοσιωμένουςπαιδαγωγούς για να ενταχθούν στην ομάδα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε Κίνδυνο Βεροίας. Ο/Η παιδαγωγός είναι υπεύθυνος/η για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας στα παιδιά, προάγοντας την ανάπτυξή τους σε φυσικό, κοινωνικό, ασφαλές και ευαισθητοποιημένο περιβάλλον.Εντάσσεται στη δύναμη του ΚΗΦ στη Βέροια και αναφέρεται στον συντονιστή του κέντρου.Διάρκεια σύμβασης εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

 

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει επίδομα τέκνων).

Δυναμικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Απογευματινό ωράριο εργασίας (12.00 με 20.00).

Παροχή εξωτερικής εποπτείας (ομαδικής).

Συνεχή υποστήριξη και ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ευκαιρίες για συμβολή στην ανάπτυξη και την ευημερία παιδιών, διαμορφώνοντας θετικές εμπειρίες για το μέλλον τους.

 

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
 • Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικών σχέσεων των παιδιών μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση της προόδου και της συμπεριφοράς των παιδιών και καταγραφή σχετικών παρατηρήσεων.
 • Συνεργασία με τους γονείς των παιδιών,υπό την καθοδήγηση του συντονιστή του κέντρου, για να ενημερώνει για την πρόοδο των παιδιών και να παρέχει συμβουλές για την ανάπτυξη τους.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας και της ευεξίας των παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του κέντρου.
 • Προώθηση της θετικής συμπεριφοράς και της καλής συνεργασίας μεταξύ των παιδιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, Εκπαίδευσης ή συναφούς πεδίου.

Εμπειρία στη φροντίδα και τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.

Ευγένεια, εξυπηρετική διάθεση και επαγγελματική στάση.

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).

Εμπειρία εθελοντισμού.

Δίπλωμα οδήγησης.

 

Δεξιότητες:

Ικανότητα στην επικοινωνία.

Δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εχεμύθεια, ευγένεια, ευελιξία και θετικότητα.

Αγάπη για την εργασία με παιδιά και δυνατότητα να εμπνέει, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την ανάπτυξή τους.

Ευαισθησία και σεβασμός προς τη διαφορετικότητα.

Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.org)

2.Βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

4.Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, Εκπαίδευσηςή συναφούς πεδίου.

5.Πτυχίο Αγγλικών.

6.Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων.

7.Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ.

8.Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.

9.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

10.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

11.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Ε. Οικοδέσποινα

 

Περιγραφή θέσης:

Η ΠγτΠ αναζητά μία ευγενική, φροντιστική και υπομονετική κυρία για να εργαστεί ως οικοδέσποινα πλήρους απασχόλησης. Η οικοδέσποινα εντάσσεται στη δύναμη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο στη Βέροια και αναφέρεται στον συντονιστή του κέντρου.Η οικοδέσποινα έχει την ευθύνη να παρέχει φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια σε παιδιά, βοηθώντας τα παράλληλα να αναπτύξουν τις δεξιότητεςπου είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή (δεξιότητες στα οικιακά, στην τήρηση ατομικής υγιεινής, στη καθαριότητα ρούχων και εξοπλισμού κ.α.). Η οικοδέσποινα είναι υπεύθυνη για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των παιδιών στο κέντρο, για την προετοιμασία των γευμάτων, για τη σίτιση, την υγιεινή και τη καθαριότητα των παιδιών. Δίνει έμφαση στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευεξίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κέντρο.Διάρκεια σύμβασης εργασίας δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

 

Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει επίδομα τέκνων).

Δυναμικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Συνεχής υποστήριξη και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σταθερό ωράριο εργασίας (11.00 με 19.00).

Ευκαιρίες για συμβολή στην ανάπτυξη και την ευημερία παιδιών, διαμορφώνοντας θετικές εμπειρίες για το μέλλον τους.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή φροντίδας και προσοχής στα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο του Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας και της ευεξίας των παιδιών κατά τη διάρκεια παιχνιδιών και δραστηριοτήτωνκαι στήριξη των παιδιών στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και δημιουργικές δραστηριότητες τους.
 • Προετοιμασία των γευμάτων.
 • Φροντίδα της καθαριότητας του ρουχισμού των παιδιών.
 • Επιτήρηση της σωστής διατροφής και της υγιεινής των παιδιών.
 • Συμβολή στη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Γνώσεις μαγειρικής.

Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώσεις φροντίδας ρούχων.

Ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά με παιδιά.

 

Δεξιότητες:

Πολύ καλή οργάνωση και ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, εχεμύθεια, ευγένεια, ευελιξία και θετικότητα.

Αγάπη για την εργασία με παιδιά και δυνατότητα να εμπνέει, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την ανάπτυξή τους.

Ευαισθησία και σεβασμός προς τη διαφορετικότητα.

Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με την προετοιμασία γευμάτων.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

1.Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.org).

2.Βιογραφικό σημείωμα.

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

4.Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

6.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης(υπάρχει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.propaidi.) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχριτην Τετάρτη2Αυγούστου 2023.
 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες (Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 με 17:00).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας