Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την πρόσληψη χιλίων εντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Στην Ημαθία θα προσληφθούν 48 θέσεις από τις οποίες:

 

 

42 θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 

 

6 ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 

 

Για την ακριβή προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας