Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και το Ν. 5056/2023, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 13η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου στο αριθ. 6 γεωτεμάχιο του αναδασμού ΣΑΑΚ Αιγινίου έτους 1964, για την ανέγερση σταθμού ξέστρου U-9010, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας».

 

 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου στο αριθ. 585 γεωτεμάχιο του αναδασμού αγροκτήματος Αλεξάνδρειας έτους 1961-62, για την ανέγερση σταθμού βαλβιδοστασίου (LVS) U -9020, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας».

 

 

3. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 1/2024 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (υπόθεση ΛΑΖ… ΙΩΑΝ…).

 

 

4. Λήψη απόφασης για Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση της έκτακτης & επείγουσας μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2024.

 

 

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας