Θέσεις εργασίας στην ¨Πρωτοβουλία για το Παιδί¨

Θέσεις εργασίας στην ¨Πρωτοβουλία για το Παιδί¨

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση των Πράξεων:


Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας» - ΚΗΦ, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5029302,
Β. «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, στη Βέροια» - ΣΗΔ,που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5029408,
Γ. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402,
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:


Δύο Ψυχολόγων μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και στη Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης νέων της Βέροιας και μιας οικόσιτης φροντίστριας – παιδοκόμου προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.


Αναλυτικότερα ζητούνται:


Θέση Α: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (14-10-2021), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.


Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης για τη ΣΗΔ.
Διάρκεια εργασίας μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31-1-2022), με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.


Θέση Γ:Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, πλήρους απασχόλησης,ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.


Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση των Ψυχολόγων είναι:


1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της Οικόσιτης Φροντίστριας για το Σπίτι της Βεργίνας είναι:
1.Ηλικία από 35 έως 55 ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
2.Εμπειρία μητρότητας
3.Απολυτήριο Γυμνασίου
4.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
5.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις


Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:


1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις μαγειρικής
8.Διάθεση εθελοντισμού


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:


1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά,μέχρι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.


 Ειδικά για τη θέση της οικόσιτης φροντίστριας η προθεσμία είναι μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.


 Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Πληροφορίες:Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής και Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος επικοινωνίας και εθελοντών, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας