Τίτλοι Ειδήσεων

 

Το σωματείο καθαριστριών Βόρειας Ελλάδος και Θεσσαλίας καταγγέλλει με επιστολή του το δήμο Αλεξάνδρειας στον πρωθυπουργό Κύριο

Το σωματείο καθαριστριών Βόρειας Ελλάδος και Θεσσαλίας καταγγέλλει με επιστολή του το δήμο Αλεξάνδρειας στον πρωθυπουργό

Επιστολή στον Πρωθυπουργό έστειλε το προσωπικό καθαριότητας Βόρειας Ελλάδος και Θεσσαλίας και αναφέρει και για το θέμα των καθαριστριών του δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα προβλήματα του κλάδου τους και παραθέτουν τα αιτήματά τους ζητώντας “να τηρήσει το νόμο και να δώσει όσα οφείλει στους εργαζόμενους”.
Τα αιτήματά τους:
“Ενώ υπήρξαν δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της ΟΙΥΕ, ότι θα υπάρξει σταδιακή προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας στη σχολική καθαριότητα, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως γνωρίζετε, προκήρυξη για προσλήψεις στον συγκεκριμένο κλάδο δεν έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια(!) γεγονός που επιβάλει την αναγκαιότητα τους.
Παράλληλα, παρά την οδηγία για κατάρτιση διετών συμβάσεων για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, δεν έγινε αυτό. Ο σχετικός νόμος 4547/2018 για την Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, ορίζει στο άρθρο 115 παρ.1. Καθαρισμός σχολείων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού ότι:
1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών, ωστόσο τα παραπάνω προβλεπόμενα δεν τηρήθηκαν παρά μόνον σε ελάχιστους δήμους της χώρας.
Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα ομαλοποιηθεί η καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας μας, εργαζόμενες στον κλάδο παραμένουν απλήρωτες μέχρι και 4μήνες(!!) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ίδιες και τις οικογένειες τους. Στο θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων, ενώ υπήρξε σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, επήλθε τροποποίηση της αριθμ.8440/2011 (Β318) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των δεδουλευμένων, που γίνεται με σημαντικές καθυστερήσεις στις συμβασιούχες καθαρίστριες.
Η δέσμευση σας πως θα προχωρήσετε στην εξέταση της αύξησης της μηνιαίας αποζημίωσης ανά αίθουσα και ανά κοινόχρηστου χώρου, με ορίζοντα αύξησης 2 τουλάχιστον 10%, έμεινε στα συρτάρια, τη στιγμή που θα έπρεπε αυτόματα να γίνει η αύξηση, όπως επιτάσσει και η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.
Θεωρούμε αδιανόητο στη σημερινή εποχή εγκυμονούσες να πηγαίνουν απευθείας από το σχολείο στο μαιευτήριο και καρκινοπαθείς εργαζόμενες/οι να υποχρεούνται να εργάζονται αυθημερόν μετά την υποβολή τους σε χημειοθεραπείες. Παρά τη δέσμευση σας ότι θα εξετάσετε το αίτημα χορήγησης αναρρωτικής άδειας χωρίς την περικοπή αποδοχών καθώς και χορήγηση επιπλέον ημερών άδειας τοκετού και λοχείας στις εγκυμονούσες, με προσωρινή αναπλήρωση από άλλο άτομο με ευθύνη του Δήμου, δυστυχώς τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει.
Δεσμευτήκατε ότι θα υπάρξει συντονισμός του Υπ. Εσωτερικών με το Υπουργείο Εργασίας και τον αρμόδιο υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο για την ένταξη στα ΒΑΕ των συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα. Σας εξηγήσαμε -μέσω της ΟΥΙΕ- τις ειδικές συνθήκες εργασίας, τα μη πιστοποιημένα και καρκινογενή χημικά που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό, ενώ ακούσατε την καρκινοπαθή πρόεδρο των σχολικών καθαριστριών Δράμας, να διηγείται τον καθημερινό Γολγοθά με τις χημειοθεραπείες καθημερινά από Δράμα – Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά εργασία στο σχολείο, χωρίς ωστόσο να γίνει κάτι.
Ενώ δεσμευτήκατε ότι θα εκδοθεί πρότυπη ενιαία σύμβαση σε όλο τον κλάδο και θα ελεγχθούν οι σχολικές επιτροπές για την εφαρμογή ή μη του νόμου για τη διετή ανανέωση των συμβάσεων, όπως προβλέπεται, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση.
Παρά τις διαβεβαιώσεις και την κείμενη νομοθεσία ότι θα προχωρήσετε σε κυρώσεις σε όλους όσοι δεν έχουν χορηγήσει Μέσα Ατομικής Προστασίας, ωστόσο τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, υπάρχει στην ειδική πρόβλεψη για την χορήγηση τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της παρ. 97 του νόμου 4483/2017 όπου ορίζεται ότι: Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.
Τέλος, δεσμευτήκατε να προωθήσετε (και να χρηματοδοτήσετε) εκπαιδευτικά σεμινάρια και σχήμα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, σε συνεργασία με την ΟΙΥΕ, αλλά και αυτά έμειναν στα λόγια”.
Καταγγελία για το Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας: Να τηρήσει το νόμο και να δώσει όσα οφείλει στις εργαζόμενες
Ο Σύνδεσμος Προσωπικού Καθαριότητας Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας, καταγγέλλει τη στάση που κρατά ο Δήμος της Αλεξάνδρειας Ημαθίας απέναντι στις σκληρά εργαζόμενες καθαρίστριες στα σχολεία καθώς και την αντεργατική του τακτική καθώς:
1) Δεν τηρεί το νόμο για συμβάσεις δυο χρόνων.
2) Αν και έχει χρηματοδοτηθεί για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και τα γάλατα των εργαζομένων στην καθαριότητα, όπως ορίζει ο νόμος, μέχρι σήμερα αρνείται να τα δώσει.
3) Αν και οι εργαζόμενες στην καθαριότητα εργάζονται δέκα μήνες τον χρόνο, γίνονται εννεάμηνες συμβάσεις (!), δουλεύοντας ουσιαστικά εθελοντικά τον έναν μήνα, χάνοντας φυσικά τα ένσημα τους.
Διευθυντές, δάσκαλοι, καθηγητές, νηπιαγωγοί, γονείς και παιδιά, γνωρίζουν την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν πως εργάζονται οι καθαρίστριες των σχολείων. Μόνο ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, αρνείται την πραγματικότητα, επιλέγοντας να συντηρεί μια αντεργατική και άδικη κατάσταση και να διαχωρίζει τις εργαζόμενες, μη αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των συμβασιούχων στην καθαριότητα των σχολείων.
Δεν πρόκειται να αφήσουμε την αδικία να συνεχιστεί.
Λέμε όχι στη διάκριση των εργαζομένων και σε τακτικές που γεννούν ανασφάλεια.
Να αναγνωρίσει ΤΩΡΑ ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας στις συμβασιούχες εργαζόμενες στην καθαριότητα τα δικαιώματα που ο νόμος ορίζει.

Η Διοίκηση του Σωματείου

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας