Άγγελος Τόλκας:Επικίνδυνο για την Ημαθία και ιδιαίτερα για τη Νάουσα το (αντι-)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Κύριο

Άγγελος Τόλκας:Επικίνδυνο για την Ημαθία και ιδιαίτερα για τη Νάουσα το (αντι-)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Σήμερα ξεκίνησε να συζητείται στη Βουλή Νομοσχέδιο που φέρνει τα πάνω κάτω στον τομέα προστασίας του Περιβάλλοντος.
Το νομοσχέδιο διευκολύνει τις βαριές επενδύσεις εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Μειώνει τις απαιτήσεις προστασίας περιβάλλοντος για τις αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε δάση / περιοχές φυσικού περιβάλλοντος. Αίρει τις προστατευτικές διατάξεις στη διαχείριση αποβλήτων, εξαγωγές ύλης. Εισάγει την απλή κοινοποίηση για διάφορες ενέργειες αντί για την αδειοδότηση από ελεγκτικές αρχές.
Το ιδιαίτερα σημαντικό σημείο όμως που αφορά την Ημαθία και κυρίως τη Νάουσα είναι το παρακάτω.
Υποβαθμίζει απλά σε παράρτημα τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου που άρχισε
να λειτουργεί μόλις τον Φεβρουάριο του 2019.
Οι αρμοδιότητες του σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος περιορίζονται εντελώς και ουσιαστικά καταργείται ένας κρίσιμος φορέας που συστήθηκε με σκοπό την προστασία της ευρύτερης περιοχής.
Περιοχή ευθύνης του φορέα ήταν και η προστατευόμενη περιοχή Natura όπου σχεδιάζεται να εγκατασταθεί το μεγάλο αιολικό Πάρκο πάνω από τη Νάουσα για το οπoίο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και πλήρης έλλειψη επίσημης ενημέρωσης.
Για τον λόγο αυτόν ο καταργούμενος φορέας θα γνωμοδοτούσε και για τη συγκεκριμένη επένδυση ενώ με το νέο νομοσχέδιο η γνωμοδότηση αυτή αντικαθίσταται από απλή πραγματογνωμοσύνη ιδιώτη. Για επιπλέον κρίσιμα ζητήματα το νομοσχέδιο παραπέμπει στο μέλλον.
Στη συζήτηση του Νομοσχεδίου περιμένουμε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να αντιδράσουν και να συνταχθούν όχι απλά με την προστασία των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά ουσιαστικά με την προοπτική ανάπτυξης του τόπου μας.
Σε μια αρκετά προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμος είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη επένδυση. Χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που αποφασίστηκαν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί καθώς αφορά ζήτημα υπαρξιακό για την πόλη.

Δεν έχουμε πολλά ακόμη περιθώρια για τον τόπο μας και πρέπει να τα υπερασπιστούμε σήμερα, εάν θέλουμε να αναστρέψουμε την αρνητική, μοιραία πορεία μας. Για να θέσουμε γερά θεμέλια ώστε ο τόπος που ζούμε να έχει αλλάξει στην επόμενη δεκαετία.
Η περιπέτεια του Κορωνοϊού, που όλοι μας βιώνουμε με μεγάλη αυτοπειθαρχία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας, καθιστά σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ να ξαναορίσουμε τη σχέση μας με το φυσικό μας περιβάλλον, τη διασύνδεσή του με τον τόπο μας, τη συσχέτισή του με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ανθρώπων, χλωρίδας και πανίδας.
Η Νάουσα έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει ένας τόπος ευζωίας, βιώσιμης ανάπτυξης, υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων. Και για όλα αυτά, πυρήνας της ύπαρξής της είναι το Βέρμιο. Και γι’ αυτόν τον λόγο το νομοσχέδιο αυτό είναι τόσο κρίσιμο για τον τόπο μας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας