Απόστολος Βεσυρόπουλος: Επιλογή και αξιολόγηση διοικήσεων στους φορείς του δημοσίου με ενισχυμένη αξιοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Επιλογή και αξιολόγηση διοικήσεων στους φορείς του δημοσίου με ενισχυμένη αξιοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Δομικά στοιχεία του νέου συστήματος επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου τομέα είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και η αντικειμενικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή στελεχών με αυξημένα προσόντα και ικανότητες», τόνισε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

 

 

Ο στόχος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και ταχύτερη εξυπηρέτηση, μέσα από δημόσιους φορείς των οποίων οι διοικήσεις θα είναι υψηλότερης ποιότητας, με περισσότερες δυνατότητες, εφόσον θα επιλέγονται με αυξημένη διαφάνεια και αντικειμενικότητα και θα υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση. Εισάγονται επίσης τρία νέα εργαλεία αξιολόγησης, στα οποία περιλαμβάνονται:

 

1ον) Ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα με προγραμματισμό και απολογισμό δράσεων.


2ον) Συμβόλαια απόδοσης με στοχευμένες δράσεις και στόχους.


3ον) Ετήσια αξιολόγηση των διοικήσεων και δυνατότητα είτε ανταμοιβής είτε άμεσης λήξης της θητείας τους και αντικατάστασής τους.

 

 

Όπως ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος, η αξιολόγηση σε ετήσια βάση των νέων διοικήσεων θα κρίνεται από την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ολοκλήρωσε την ομιλία του, σημειώνοντας: «Το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου τομέα αποτελεί υλοποίηση της εκπεφρασμένης βούλησης και δέσμευσης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό και κυρίως λειτουργικό δημόσιο τομέα.

 

Στόχος ένα δημόσιο υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων, με μετρήσιμους στόχους και με ένα νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων που θα διασφαλίζει την αξιοκρατία αλλά και την επιλογή των καταλληλότερων. Με διοικήσεις που θα χαρακτηρίζονται από αυξημένα προσόντα και ικανότητες και θα βρίσκονται υπό διαρκή αξιολόγηση. Η χώρα έχει επιλέξει να προχωρήσει στο δρόμο των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι η εντολή των πολιτών στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας