Επίσκεψη Τάσου Μπαρτζώκα στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί στη Βέροια

Επίσκεψη Τάσου Μπαρτζώκα στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Πρωτοβουλίας για το Παιδί στη Βέροια

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επισκέφθηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ) της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» στη Βέροια,

προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο και τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής που προσφέρει σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος,

το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μάνος Βαρακλής,, καθώς και στελέχη του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού.

Ο Βουλευτής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για τη μεγάλη σημασία

της παραμονής των παιδιών στους κόλπους της οικογένειας και να διαπιστώσει και ο ίδιος ότι

το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της δομής, συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης

κοινωνικής πολιτικής, όχι μόνο στο επίπεδο της Ημαθίας, αλλά στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα.

 

Με ειλικρινές ενδιαφέρον ο Τάσος Μπαρτζώκας ζήτησε να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν το θεσμικό,

επιχειρησιακό και λειτουργικό καθεστώς της δομής, και, δεσμεύθηκε για την ουσιαστική συνεργασία με τα στελέχη του,

ώστε να συμβάλλει και ο ίδιος στην περαιτέρω ενδυνάμωση του έργου τους.

Ούτως ή άλλως, η επικοινωνία και συνεργασία του Βουλευτή με την «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι διαχρονική και συστηματική.

 

Με το πέρας της συνάντησης και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για επίσκεψη του Βουλευτή και στις λοιπές δομές

που συντονίζει η «Πρωτοβουλία για το Παιδί», ενώ ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε ότι

«είναι σύμμαχος σε όλη την προσπάθειά τους, εστιάζοντας σε αποτελέσματα που θα ωφελούν τα παιδιά,

τους εφήβους και τις οικογένειες που προστατεύει ο Οργανισμός».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας