Επιστολή Κώστα Καλαϊτζίδη προς τον υπουργό παιδείας για την επιχειρούμενη συγχώνευση των Γυμνασίων Πλατέος, Κορυφής και Τρικάλων

Επιστολή Κώστα Καλαϊτζίδη προς τον υπουργό παιδείας για την επιχειρούμενη συγχώνευση των Γυμνασίων Πλατέος, Κορυφής και Τρικάλων

Με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαμε τις προθέσεις υπηρεσιακών σας υφισταμένων, ως προς την κατάργηση των Γυμνασίων των Τρικάλων και του Πλατέος του δήμου Αλεξανδρείας, της Π.Ε Ημαθίας και την συγχώνευση τους σε ένα γυμνάσιο με έδρα την Κορυφή.


Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, που διαθέτει ένα μη άρτιο οδικό δίκτυο που θα επιφέρει την αύξηση της ταλαιπωρίας της μαθητικής κοινότητας με άσκοπες και επικίνδυνες μετακινήσεις, καθώς και το κόστος μεταφοράς, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από εσάς.
Κύριε υπουργέ,
Παρακαλώ να φροντίσετε επίσης ώστε να σταματήσει η διαχρονική «ομηρεία» των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Πλατέος, με την κατ΄έτος απόφαση αναστολής του κλεισίματος του, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας του, αφού καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των 135 μαθητών και των εκπαιδευτικών του, ως προς την πρόσβαση και τις υλικοτεχνικές υποδομές του.
Μεταφέροντας σας την ομόφωνη θέση των πολιτών, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, παρακαλώ να αποκαταστήσετε την σχεδιαζόμενη αδικία και να μεριμνήσετε για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας ΟΛΩΝ των ανωτέρω Γυμνασίων, ως έχει.

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας