Η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας θεωρεί αρνητική εξέλιξη την πρόταση για συγχώνευση των Γυμνασίων Πλατέος , Τρικάλων & Κορυφής.

Η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας θεωρεί αρνητική εξέλιξη την πρόταση για συγχώνευση των Γυμνασίων Πλατέος , Τρικάλων & Κορυφής.

Η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας θεωρεί αρνητική εξέλιξη την πρόταση για συγχώνευση των γυμνασίων Πλατέος , Τρικάλων και Κορυφής.
Τα υποτιθέμενα οικονομικά και παιδαγωγικά οφέλη από την συγχώνευση, έρχονται

σε αντίθεση, όχι μόνο με το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ για την δημόσια εκπαίδευση αλλά και με την κοινή λογική.
Οι αλλαγές, που πράγματι χρειάζονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας, και η απαραίτητη ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και των τριών Γυμνασίων, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, την μαθητική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και τους αρμόδιους φορείς.

Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας