Η σύνθεση της νέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αλεξάνδρειας Κύριο

Η σύνθεση της νέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αλεξάνδρειας

Έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε,

παρουσία και του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας,

η σύσταση της Συντονιστικής Γραμματείας T.O. Αλεξάνδρειας διαμορφώθηκε ως εξής:

 


Γραμματέας: Γιάντσης Σταύρος


Αναπληρωτής Γραμματέας: Πετρίδης Παντελής


Υπεύθυνος τύπου – Μ.Μ.Ε.: Πρίσκας Στυλιανός


Μέλη: Κωστόπουλος Αντώνιος, Μπαζούκης Νικόλαος


Αναπληρωματικά Μέλη: Αδάμος Μιχαήλ, Ντόβας Αναστάσιος

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας