Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την 49η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την 49η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Πέρασαν σαράντα εννέα χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ακόμα και   σήμερα   τα   μηνύματα   που   αντλούνται  από   την   ιστορική   επέτειο συγκρατούν μοναδικά τη δυναμική τους.Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο μια μαζική εναντίωση της νέαςγενιάς της  εποχής κατά της  Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και  τα  ξέναστηρίγματα   τους.   Μια   εξέγερση   ενάντια   στον   φασισμό   και   υπέρ   τηςδημοκρατίας.

Εκκινούσε από την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος, όπου   θα   ικανοποιείται   το   δικαίωμα όλων  στην   μόρφωση,   στην κοινωνική δικαιοσύνη και ενάντια σε κάθε μορφή αυταρχισμού. Όλα   αυτά   συμπυκνώθηκαν   στο   ιστορικό   πλέον   σύνθημα   «Ψωμί,   Παιδεία,Ελευθερία». 

 Το   σύνθημα   αυτό   δεν   αποτέλεσε   μόνο   πηγή   έμπνευσης   γιαολόκληρες γενιές μετέπειτα, αλλά παράλληλα αποδείχθηκε ένα σύνθημα πουπροκαλούσε αποστροφή σε κάθε λογής αντιδραστικούς κύκλους, που ακόμακαι σήμερα για τους δικούς τους λόγους προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να υποτιμήσουν τη σημασία της εξέγερσης του 1973.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουνστις εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Το αίτημα για ένα καλύτερο μέλλονπαραμένει   ζωντανό   και   ορίζει   το   σήμερα.   Ιδίως   σε   εποχές   που αντιμετωπίζουμε νέες μορφές αυταρχισμού και ανελευθερίας.

Μπροστά σε μίαπολιτική εξουσία που λεηλατεί την κοινωνία για να εξυπηρετεί τα συμφέροντατων λίγων και ταυτόχρονα δεν σέβεται το κράτος δικαίου και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Βρισκόμαστε με άλλο τρόπο σε ένα κομβικό σημείο.

Η εξέγερσητου Πολυτεχνείου θα θυμίζει για πάντα ότι κάθε αυταρχικό καθεστώς πέφτειμπροστά στους αγώνες των πολιτών για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ο λαός έχει τη δύναμη να ορίζει το μέλλον του μακριά από αυτούς που δεν σέβονται τις ελευθερίες και τη δημοκρατία. Μακριά από αυτούς που λεηλατούν τη ζωήτου.

Η Δημοκρατία θα νικήσει!

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας