ΟΝΝΕΔ Ημαθίας:Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δημοτικών Τοπικών & Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων Κύριο

ΟΝΝΕΔ Ημαθίας:Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δημοτικών Τοπικών & Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων

Από την ΟΝΝΕΔ προκηρύχθηκε διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων, οι οποίες θα

λάβουν χώρα στις 30.04.2017. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διαθέτει κάθε μέλος της ΟΝΝΕΔ, απο 18 έως 32 ετών (έτος 1985), που συμμετείχε στην ηλεκτρονική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στο Συνέδριο Επανίδρυσης. 

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν συμμετείχαν στην ηλεκτρονική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στο Συνέδριο Επανίδρυσης να αποκτήσουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΟΝΝΕΔ μέχρι τις 12.04.2017 και ώρα 20:00. 

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος του Εθνικού Μητρώου Μελών ΟΝΝΕΔ, ο οποίος θα αποτελέσει τον εκλογικό κατάλογο στις ως άνω αναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες και θα ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο στις 21.04.2017 μαζί με όλα τα σχετικά για τη διαδικασία της διενέργειας των εκλογών. 

Πληροφορίες, στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας (πλ. Δικαστηρίων 12, τηλ. 2331028980, Βέροια) και στο τηλέφωνο, 6974431785

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας