Παρέμβαση του Απόστολου Βεσυρόπουλου για να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι παραγωγοί αραβόσιτου Κύριο

Παρέμβαση του Απόστολου Βεσυρόπουλου για να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι παραγωγοί αραβόσιτου

Την χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τους καλλιεργητές του αραβόσιτου στην Ημαθία, ζήτησε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

«Η εισοδηματική στήριξη των καλλιεργητών αραβόσιτου αποτελεί επιτακτική ανάγκη αφού οι αυξητικές τάσεις του κόστους καλλιέργειας και οι διεθνείς συγκυρίες, έχουν επηρεάσει απρόβλεπτα την τιμή του προϊόντος και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στους παραγωγούς», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, αναφέρθηκε στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν από ένα περίπου μήνα, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καταβολή της σχετικής στήριξης για τον αραβόσιτο, όπου ορίζεται η προϋπόθεση καταβολής της μόνο σε καλλιεργούμενες εκτάσεις περιοχών, με καλή ποσοτική και ποιοτική σύσταση υδάτων σύμφωνα με τα αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Ειδικά για την Ημαθία, επισήμανε ότι οι παραγωγοί αραβόσιτου του νομού, όπως προκύπτει από τα ΤΟΕΒ, χρησιμοποιούν για την άρδευση των καλλιεργειών τους υπέργειο αρδευτικό δίκτυο και συγκεκριμένα ύδατα του ποταμού Αλιάκμονα. Συνεπώς, τα ύδατα με τα οποία αρδεύονται οι εκτάσεις αραβόσιτου στην Ημαθία, δεν εντάσσονται στους υφιστάμενους περιορισμούς που προκύπτουν για τα υπόγεια ύδατα βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης.

 

«Δεδομένου ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αραβόσιτου στην Ημαθία, βρίσκονται σε περιοχές που αρδεύονται από επιφανειακά ύδατα, μέσω υπέργειου αρδευτικού δικτύου, και οι παραγωγοί πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πρέπει να λάβουν τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη για την καλλιέργεια του αραβόσιτου», ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βεσυρόπουλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει άμεσα αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να αποζημιώνονται για κάθε ζημιογόνο αίτιο, όπως για παράδειγμα η ακαρπία.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας