Περιφερειακό Συμβούλιο -Η παρέμβαση του Δημήτρη Μούρνου στη συζήτηση για τον κάθετο άξονα

Περιφερειακό Συμβούλιο -Η παρέμβαση του Δημήτρη Μούρνου στη συζήτηση για τον κάθετο άξονα

Με συγκρατημένη, από την πλευρά μας, αισιοδοξία συζητάμε σήμερα στο το θέμα της προκήρυξης της μελέτης για το τμήμα του κάθετου άξονα Πατρίδα-Εγνατία. Καθώς η συζήτηση αυτή και η απόφαση έχει καθυστερήσει θεωρούμε ότι δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς και θριαμβολογίες.

Επιπλέον η υλοποίηση ενός

τέτοιου έργου απαιτεί χρόνο και χρήμα και μόνο στο πλαίσιο ενός εθνικού ή έστω περιφερειακού προγράμματος έργων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Η εμπειρία άλλωστε από το σχεδιασμό και την κατασκευή του τμήματος Πατρίδα-Νάουσα είναι αρνητική. Παρόμοια λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν. Απαιτείται ένας προσεκτικός και ορθολογικός σχεδιασμός με γνώμονα την οικονομία και τη λειτουργικότητα.
Η αναφορά στην εισήγηση ότι το σημείο αφετηρίας, το περίφημο «κούμπωμα», θα είναι στο ύψος της Μέσης, είναι κατά την άποψή μας σωστή. Οι δυο άλλες επιλογές, της Κουλούρας και της Βέροιας πάσχουν.

Στην Κουλούρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κόμβος, αλλά κάποιες μικρές προσβάσεις προς τον οικισμό. Απαιτείται δηλαδή η κατασκευή ενός νέου κόμβου. Με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή, με τον οικισμό της Κουλούρας από τη μια μεριά και την αγορά Κουλούρας και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις από την άλλη, η δημιουργία του εμφανίζεται τεχνικά αδύνατη. Το σημαντικότερο είναι ότι η λύση αυτή προσθέτει 7,5 ακόμη χιλιόμετρα δρόμου ανεβάζοντας κατακόρυφα το ύψος της κατασκευής του.

Ο κόμβος της Βέροιας, έτσι όπως είναι σήμερα δεν προσφέρεται για να αποτελέσει συγχρόνως και αφετηρία ενός νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου. Έπρεπε εξ αρχής να είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Επί πλέον έχει αναπτυχθεί ένα μέτωπο πυκνού αστικού ιστού στην πιθανή πορεία του δρόμου.

Έναντι αυτών των επιλογών ο κόμβος στο ύψος της Μέσης μοιάζει η ιδεωδέστερη λύση τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά.
Με τον κόμβο της νέας οδού στη διασταύρωσή της με την υπάρχουσα παλιά εθνική οδό, στο ύψος του Μακροχωρίου, η Βέροια αποκτά και δεύτερη είσοδο και έτσι διευκολύνεται σημαντικά η εσωτερική κυκλοφορία. Ακόμη ο κόμβος της Μέσης μπορεί να γίνει η αφετηρία οδού προς Βεργίνα, μέσω της γέφυρας του νέου φράγματος της ΔΕΗ.

Με την παρέμβαση αυτή προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τις γενικές πολιτικές και οικονομικές αρχές ενός τέτοιου έργου με το σκεπτικό να υπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες. Υπάρχουν αρκετά άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, η προσέγγιση των οποίων είναι υπόθεση των ειδικών μελετητών. Ας τους αφήσουμε απερίσπαστους να σχεδιάσουν και να προτείνουν.

Σε μας μένει ο ρόλος της αναπτυξιακής διάστασης του έργου, ώστε
Θα χρειαστεί από όλους μας επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες για την κατά το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση του έργου, πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Ημαθίας-Πέλλας.

116

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας