Δράσεις του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

20 Δεκ 2016
Δράσεις του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής» (European Robotics Week - ERW) διεξήχθη φέτος από 18 μέχρι 27 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη

(https://eu-robotics.net/robotics_week/) με σκοπό να φέρουν τη Ρομποτική πιο κοντά στο ευρύ κοινό, τονίζοντας την αυξανόμενη σημασία της σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών της καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερα για τους μαθητές/-τριες, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής έχει στόχο να τους φέρει σε επαφή με την Τεχνολογική Εκπαίδευση και να γνωρίσουν τους συναφείς με την Τεχνολογία και τη Ρομποτική τομείς, ώστε να επιδιώξουν μία αντίστοιχη επαγγελματική απασχόληση στο μέλλον.


Το ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Αλεξάνδρειας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής με διάφορες δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα 21-25 Νοεμβρίου 2016 (https://eu-robotics.net/robotics_week/events/physical-computing-in-action.html). Οι δράσεις, που είχαν γενικό θέμα/τίτλο “Physical Computing in action!”, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Αλεξάνδρειας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας