Γιατί το Facebook Messenger σου ζητάει πλέον PIN

Γιατί το Facebook Messenger σου ζητάει πλέον PIN

Ίσως ήδη έχεις δει την σχετική ειδοποίηση: Το Facebook Messenger σου ζητάει πλέον PIN για να σου εμφανίσει το ιστορικό συνομιλιών.

 

 

 

Αυτή η αλλαγή γίνεται, όπως εξηγεί η εταιρία, για λόγους ασφαλείας.

 

 

 

Ο χρήστης όταν πάει σε μια νέα συσκευή, για να του εμφανιστούν οι συνομιλίες του θα πρέπει να εισάγει το PIN του προκειμένου να μπορέσουν να φορτωθούν αυτές. Αποτελεί μέρος του χαρακτηριστικού της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.

 

 

 

Τι αναφέρει σχετική σελίδα υποστήριξης του Facebook:

 

Αν έχετε αποθηκεύσει τις συνομιλίες σας με την επιλογή ασφαλούς αποθήκευσης από το Messenger, μπορείτε να τις επαναφέρετε σε νέα συσκευή χρησιμοποιώντας PIN. Πρόκειται για το PIN που δημιουργήσατε όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά την ασφαλή αποθήκευση.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας