Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄περιόδου 2016 από την Π.Ε Ημαθίας

04 Νοε 2016
Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄περιόδου 2016 από την Π.Ε Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα  Ημαθίας θα διενεργήσει   εξετάσεις για την  απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), B’ περιόδου 2016, στην περιοχή ευθύνης της,  την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής

ς στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Ημαθίας , Βενιζέλου 87, στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Βενιζέλου 87, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τετάρτη  30 Νοεμβρίου 2016.

 (Δικαιολογητικά βάσει της Απόφασης με αριθ. Πρωτ.Δ.5.1.2/446341/19770/02-11-2016 (ΑΔΑ: 72ΩΛ7ΛΛ-ΖΧΞ) «Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2016».

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας