Τέλος εποχής για τους μαυροπίνακες στα σχολεία - Με τι θα αντικατασταθούν

Τέλος εποχής για τους μαυροπίνακες στα σχολεία - Με τι θα αντικατασταθούν

Στο παρελθόν θα ανήκει πλέον ο "μαυροπίνακας" των σχολείων καθώς το υπουργείο Παιδείας έθεσε σε εφαρμογή

το πρόγραμμα αντικατάστασή τους με διαδραστικούς πίνακες ,αξίας 4.100 ευρώ ο ένας σε όλες τις αίθουσες που διαθέτουν τη σχετική υποδομή.

 

Η υπουργός Παιδείας υπέγραψε απόφαση με την οποίο εγκρίνεται κονδύλι 148 εκ. ευρώ, για την αγορά διαδραστικών πινάκων.

 

Παράλληλα η υπουργός Ν. Κεραμέως υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία ορίζονται οι προδιαγραφές των διαδραστικών

συστημάτων τεχνολογίας οθόνης αφής για τις ανάγκες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Από τον περασμένο Ιούνιο η υπουργός Παιδείας είχε αποστείλει έγγραφο με την ένδειξη “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ”, προς όλους τους Διευθυντές Σχολείων. με το οποίο τους ενημέρωνε ότι “οι υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας”.

 

Για το σκοπό αυτό η Ν. Κεραμέως ζητούσε από τους Διευθυντές να επικαιροποιήσουν στο myschool τους χώρους και τις αίθουσες και ειδικότερα:

 

Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
Χρήση Αίθουσας
Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας) o Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
Ενεργός χώρος
Έχει διαδραστικό πίνακα
Λυόμενο/Isobox
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi


Επίσης η υπουργός ζητούσε από τους Διευθυντές των Σχολείων να προβούν στην επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, καθώς και στη συσχέτιση του κάθε τμήματος, με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία .

 

Στο έγγραφο η υπουργός Παιδείας ξεκαθάριζε πως “για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν θα επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool μέχρι 18 Ιουνίου".

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας