12 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας Κύριο

12 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Νάουσας προκηρύσσει τις παρακάτω επί θητεία πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων Ιατρών, του Κλάδου Ε.Σ.Υ.

1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

3. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Δείτε την προκήρυξη εδώ!

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Βέροιας πρoκηρύσσει τις παρακάτω, επί θητεία, επτά (7) θέσεις ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ.

1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για το Αναισθησιολογικό Τμήμα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Παθολογικό Τμήμα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

3. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

4. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Δείτε την προκήρυξη εδώ!

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 14/02/2020 και λήγει στις 28/02/2020.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας