Εταιρεία στην Αλεξάνδρεια ζητά υπάλληλο για εργασία Κύριο

Εταιρεία στην Αλεξάνδρεια ζητά υπάλληλο για εργασία

Εταιρεία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση πρόσληψη γεωπόνο.

Απαραίτητα Προσόντα

  •                      Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
  •                      Γνώση Η/Υ 
  •                      Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
  •                      Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα

  •                      Ξένες Γλώσσες 
  •                      Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή 

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών

Τηλ 6979914674

e-mail: georgiadou.an@gmail.com

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας