Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Αλεξάνδρεια , Βέροια και Νάουσα Κύριο

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Αλεξάνδρεια , Βέροια και Νάουσα

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ανοίγει για  Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες  που δεν είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο, όπως οι τρεις Δήμοι της Ημαθίας, με 76 οι θέσεις στο Νομό για το νέο οκτάμηνο.

Οι θέσεις αφορούν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας (πρώην νομαρχία) και είναι και για τις τέσσερις κατηγορίες εκπαίδευσης. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας