Θέσεις εργασίας στην Πρωτοβουλία για το Παιδί στη Βέροια Κύριο

Θέσεις εργασίας στην Πρωτοβουλία για το Παιδί στη Βέροια

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «Ίδρυση και λειτουργία προστατευόμενης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, στη Βέροια», που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029408 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

Α. Ενός (μίας) Εργασιακού Συμβούλου

Β. Δύο οικόσιτων Φροντιστριών

Αναλυτικότερα ζητούνται:

Θέση Α: Εργασιακός Σύμβουλος πλήρους απασχόλησης

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή ΑΤΕΙΘ Κοινωνικής Εργασίας ή Ψυχολογίας ή άλλης παρεμφερούς Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.

Θέσεις Β: Οικόσιτη Φροντίστρια

Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο. Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι τις 10-1- 2019.

 Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας