Θέσεις εργασίας στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Κύριο

Θέσεις εργασίας στην περιοχή της Αλεξάνδρειας

Ζητούνται μαραγκός και ταπετσιέρης με εμπειρία και τεχνογνωσία στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Μισθός ικανοποιητικός.

Τηλ. επικοινωνίας: 6930898907 κ. Κώστας.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας