Θέση εργασίας στην OLYMPIA ELECTRONICS Κύριο

Θέση εργασίας στην OLYMPIA ELECTRONICS

Για τη στελέχωση του τμήματος έρευνας της Olympia Electronics ζητείται ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τα παρακάτω προσόντα / γνώσεις:

Απαραίτητα

 • Άριστη γνώση προγραμματισμού μικροελεγκτών 8 και 32-bit σε γλώσσα C. (κατά προτίμηση ARMSTM32 και AVRmega)
 • Εξοικείωση με τις τεχνικές προγραμματισμού BareMetal/RTOS και LINUX.
 • Εξοικείωση με τις τεχνικές αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων μικροελεγκτών (softwaredebugging).
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών. (Αναλογικών και ψηφιακών)

Επιθυμητά (σε τεχνικό επίπεδο)

 • Γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον Linux.
 • Χειρισμός εργαστηριακών οργάνων μέτρησης, όπως: πολύμετρο, παλμογράφος, γεννήτρια συχνοτήτων, αναλυτής φάσματος κλπ.
 • Γνώση γλώσσας Assembly για AVR 8-bit.
 • Ικανότητα σχεδιασμού πρωτότυπων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Εμπειρία στις τεχνικές σχεδιασμού PCB 2-layer για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
 • Εξοικείωση με τεχνικές αποσφαλμάτωσης κυκλωμάτων (hardwaredebugging).
 • Γνώση διατάξεων μετατροπέων AC/DC και DC/DC

Επιθυμητά (σε εκπαιδευτικό-λειτουργικό επίπεδο)

 • Ευελιξία και ταχύτητα στην περάτωση εργασιών.
 • Multitasking στην εργασία.
 • Ομαδικό πνεύμα και προθυμία για εκμάθηση νέων τεχνικών.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Μεταπτυχιακό

Κατάθεση Βιογραφικών:

Κα Κική Γλυκού

kglikou@olympia-electronics.gr

23530-51200 (εσωτ: 203)

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας