Την ανανέωση των συμβάσεών τους ζητούν εργαζόμενοι σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Κύριο

Την ανανέωση των συμβάσεών τους ζητούν εργαζόμενοι σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

Την επίσπευση των διαδικασιών για την ανανέωση των συμβάσεών τους ζητούν με επιστολή τους οι 1000 περίπου ανά την Ελλάδα εργαζόμενοι του Β’ Κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας σε Δομές Προσφύγων-Μεταναστών.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι εν λόγω εργαζόμενοι, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων, για δύο χρόνια με ανανεούμενες συμβάσεις, έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών και των ΚΥΤ. Ενώ, υπενθυμίζουν ότι έχει αναγνωριστεί η ποιότητα των εργασιών τους από Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία εξέδωσαν κατά το παρελθόν ψηφίσματα, όπως και της Δράμας το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι εργαζόμενοι εξηγούν μάλιστα στην επιστολή τους πως έχει εγκριθεί η πίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ για νέα παράταση του Β’ Κύκλου. Όμως από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου έχουν λήξει οι συμβάσεις εργασίας των 1000 (από 1639) περίπου εργαζομένων, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πάλι υπό το καθεστώς της ανεργίας. Ζητούν λοιπόν οι εργαζόμενοι του Β’ Κύκλου μία απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανανέωση των συμβάσεών τους, κάτι που βάζει τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε μεγάλη οικονομική «περιπέτεια».

Η επιστολή των εργαζομένων

 Η επιστολή των εργαζομένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών Β’ Κύκλου έχει ως εξής:

«Ως εργαζόμενοι σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες για δύο (2 ) χρόνια με ανανεούμενες συμβάσεις, έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών και των ΚΥΤ κι  έχοντας αναγνωριστεί η ποιότητα των εργασιών μας από Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια με θετικά ψηφίσματα, δηλώνουμε ότι :

Σύμφωνα με έγγραφο στις 10/01/2020 που αναρτήθηκε στη Διαύγεια  με ΑΔΑ : 9ΨΗΣ46921Ω2-9ΕΗ  εγκρίνεται πίστωση από Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ για  νέα παράταση του Β Κύκλου. Από τέλη Φεβρουαρίου όμως και μέχρι μέσα Μαρτίου έχουν λήξει οι συμβάσεις εργασίας μας και 1000 (από 1639) περίπου εργαζόμενοι  (γιατί σε όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν κ πολλές παραιτήσεις) βρισκόμαστε πάλι υπό το καθεστώς της ανεργίας εμείς και οι οικογένειές μας και μάλιστα σε εποχή μετά της πανδημίας και μεγάλης οικονομικής κρίσης περιμένοντας το πότε θα μας καλέσουν για την επανατοποθέτησή μας στο πλαίσιο της νέας παράτασης που δόθηκε στο πρόγραμμά μας.

Προκύπτει λοιπόν εύλογο το ερώτημα : τι θα γίνει με την 4μηνη παράταση για την οποία έχει εγκριθεί η πίστωση ;  Υπάρχουν εργαζόμενοι που  υπηρετώντας σε Δομές κ ΚΥΤ μακριά από τα σπίτια τους και παρόλο που έχει λήξει η σύμβαση εργασίας,  κρατούν όλον αυτόν τον καιρό ακόμη νοικιασμένα τα σπίτια κι επιβαρύνονται οικονομικά με έξοδα ενοικίων και λογαριασμών και μάλιστα σε περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Μάλιστα,  σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με κεντρικά γραφεία ΟΑΕΔ στον Άλιμο αλλά και στους κατά τόπους ΟΑΕΔ μας διαβεβαίωναν ότι η επανατοποθέτησή μας είναι θέμα χρόνου.

Μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για αυτό το φλέγον για μας θέμα κρίνεται πλέον επιτακτική !  

Σημειωτέον, με  ανάλογο έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια – χρονικά με ίδια ημ/νια καταχώρησης με δικό μας έγγραφο για νέα παράταση – και αφορούσε πίστωση νέας παράτασης για εργαζόμενους Γ Κύκλου σε Δομές Προσφύγων και ΚΥΤ, η επανατοποθέτησή τους προχώρησε κανονικά με ανάλογη ΚΥΑ κ ΦΕΚ.

 

http://www.proinos-typos.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας