Δείτε το γράφημα - αποτύπωμα της σχέσης εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων στους ασθενείς με covid 19 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Βέροιας Κύριο

Δείτε το γράφημα - αποτύπωμα της σχέσης εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων στους ασθενείς με covid 19 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Βέροιας

Δείτε το σχετικό γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά η σχέση εμβολιασμένων-ανεμβολίαστων στους ασθενείς

με covid 19 που νοσηλεύονται στη Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υ. Μονάδα Βέροιας στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας