Δράσεις του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας σχετικά με την ενημέρωση για τις μεταδοτικές ασθένειες από τα κουνούπια (ιός του Δυτικού Νείλου - Ελονοσία) Κύριο

Δράσεις του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας σχετικά με την ενημέρωση για τις μεταδοτικές ασθένειες από τα κουνούπια (ιός του Δυτικού Νείλου - Ελονοσία)

Ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 με επιτυχία οι προγραμματισμένες δράσεις του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας

σχετικά με την ενημέρωση του πληθυσμού για τις μεταδοτικές ασθένειες από τα κουνούπια (ιός του Δυτικού Νείλου - Ελονοσία)

σε υπηρεσίες του δήμου, καθώς και το ΑΤ Αλεξάνδρειας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

 

 

 

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας