Επαναλειτουργεί η κλινική covid του Νοσοκομείου Νάουσας Κύριο

Επαναλειτουργεί η κλινική covid του Νοσοκομείου Νάουσας

Από το Νοσοκομείο Νάουσας ανακοινώθηκαν τα εξής:

 

Κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Ημαθίας και με Πράξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου Νάουσας,

μετά από σύμφωνη γνώμη της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, από την Τρίτη 21-9-2021 επαναλειτουργεί Πτέρυγα COVID-19 στο Νοσοκομείο,

λόγω επιτακτικών αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας