Κατ'οίκον νοσηλεία: Χημειοθεραπείες στο σπίτι και νοσοκομειακή φροντίδα, όλο το νομοσχέδιο

Κατ'οίκον νοσηλεία: Χημειοθεραπείες στο σπίτι και νοσοκομειακή φροντίδα, όλο το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο για την κατ’ οίκον νοσηλεία,προβλέπει την παροχή στον ασθενή φροντίδας στο σπίτι, «σε συνθήκες ανάλογες της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση .
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) μεταξύ Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για το πρόγραμμα της κατ’ οίκον νοσηλείας Hospital@Home, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3396) την Παρασκευή (19/5).

Ο νόμος περιγράφει το νέο εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο, του Hospital at Home, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε κατ’ οίκον νοσηλεία, με διττό στόχο: αφενός την καλύτερη φροντίδα των ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους και αφετέρου την αποσυμφόρηση της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.

Το νομοσχέδιο για την κατ’ οίκον νοσηλεία, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, προβλέπει την παροχή στον ασθενή φροντίδας στο σπίτι, «σε συνθήκες ανάλογες της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευόμενους φροντιστές (γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τις ανάγκες του ασθενή τους) με παράλληλη εξασφάλιση ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες του ασθενούς».

Ποιες παροχές προβλέπονται

Το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Hospital@Home για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας και σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, το οποίο επιχορηγείται με 14 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπει την χορήγηση θεραπειών σε χρονίως πάσχοντες στο σπίτι.

Ογκολογικοί ασθενείς θα μπορούν να κάνουν χημειοθεραπείες στο σπίτι τους, ενώ παράλληλα παιδιά και ενήλικες με σοβαρά νευρολογικά ή άλλα νοσήματα που απαιτούν την υποστήριξη ενός ή περισσότερων οργάνων με τη βοήθεια της ιατρικής τεχνολογίας, θα έχουν ασφαλή νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλονται σε περιττή ταλαιπωρία στα νοσοκομεία.

Το παραπάνω καινοτόμο μοντέλο υπηρεσιών υγείας, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα της Κατ’ οίκον νοσηλείας Hospital@Home, και σ’ αυτό θα ενταχθούν εντός του 2023, οκτώ νοσοκομεία της χώρας, στα οποία θα δημιουργηθούν αντίστοιχα κέντρα που θα υποστηρίζουν τη νοσηλεία του ασθενούς στο σπίτι.

Το πρόγραμμα ξεκινά από το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», στο οποίο ήδη εφαρμόζεται το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ. Ασθενείς με καρκίνο, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χημειοθεραπεία στο σπίτι τους, με την υποστήριξη γιατρού και νοσηλευτή.

Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδιατρικούς ασθενείς που πάσχουν από κάποια σπάνια ασθένεια.

Πλεονεκτήματα του Hospital@Home>

Το μοντέλο φροντίδας Hospital@Home αναμένεται να διευρυνθεί και να εφαρμοστεί σε πολλά νοσήματα, και πιο συγκεκριμένα σε χρόνιους πάσχοντες που ταλαιπωρούνται με επαναεισαγωγές στα νοσοκομεία, και μάλιστα με μακρόχρονη νοσηλεία.

Οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν πολύ συχνά από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, με αποτέλεσμα την επιπλέον περιττή ταλαιπωρία τόσο τη δική τους, όσο και των οικογενειών τους.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως οι χρόνοι πάσχοντες με μακρά νοσηλεία έχουν ένα έμμεσο κόστος για την οικογένεια και ένα άμεσο κόστος για το κράτος, που θα πρέπει να τους παρέχει νοσοκομειακή φροντίδα επί μακρό χρονικό διάστημα σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας