Νέα ένταξη έργου για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας στο Ταμείο Ανάκαμψης Κύριο

Νέα ένταξη έργου για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας στο Ταμείο Ανάκαμψης

Από τον Δκτη του Νοσοκομείου Ημαθίας, κ. Ηλία Πλιόγκα ανακοινώθηκε για τη Μονάδα Βέροιας:

 

 

Παραδίδεται μέσα στην εβδομάδα στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ για έγκριση και δημοπράτηση και δεύτερο έργο ύψους 1,94 εκατ. Ευρώ.

 


Έτσι εκτός από την ανακατασκευή των παλαιών ΤΕΠ και των Τακτικών Ιατρείων που ήδη δημοπρατήθηκε, προχωράμε στην :

 

Α. Ανακατασκευή μπάνιων και χώρων υγιεινής του παλαιού κτιρίου.

Β. Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του παλαιού κτιρίου.

Γ. Ανακατασκευή και εξοπλισμό χώρων μαγειρείων και εστίασης

Δ. Μετεγκατάσταση Στεφανιογράφου σε νέο υπερσύγχρονο χώρο.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας