Νοσοκομείο Νάουσας: Δύο νέοι οικίσκοι για παροχή Ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια διαχείρισης της πανδημίας

Νοσοκομείο Νάουσας: Δύο νέοι οικίσκοι για παροχή Ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια διαχείρισης της πανδημίας

 Παραλάβαμε τους 2 νέους οικίσκους που αυξάνουν συνολικά κατά 60 τ.μ. τους χώρους Ιατρικής φροντίδας στο Νοσοκομείο Νάουσας και πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών.


Οι οικίσκοι θα χρησιμοποιηθούν για παροχή Ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια διαχείρισης πανδημίας βραχυπρόθεσμα και ως προσθήκη στο σύνολο Εξωτερικών Ιατρείων μακροπροθεσμα.


Συνεχίζεται η αναβάθμιση καθώς αυξάνονται ολοένα οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το νοσοκομείο Νάουσας.

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας