Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, κ. Γιάννης Γκιουρτζής ευχαριστεί θερμά

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, κ. Γιάννης Γκιουρτζής ευχαριστεί θερμά

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά

για την έμπρακτη υποστήριξή τους στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, τους παρακάτω:

 


Συμεωνίδη Παναγιώτη


Ρεσινιώτη Απόστολο


Χριστίδη Αλέξανδρο

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας