Ορθοπεδικό ιατρείο λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας Κύριο

Ορθοπεδικό ιατρείο λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας ξεκίνησε η λειτουργία Ορθοπεδικού Ιατρείου από της 14-05-2020.
 
Το ιατρείο θα λειτουργεί κατόπιν ραντεβού (τηλ. Επικ. 23333 50040)
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ-Κ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
        ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας