Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη ενημέρωσαν σήμερα το πρωί τους συντάκτες υγείας σχετικά με τον εμβολιασμό του πληθυσμού για την περίοδο 2023-2024 με το Επικαιροποιημένο Εμβόλιο κατά της Covid-19.

 

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, παρουσιάστηκαν οι αναλυτικές οδηγίες για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά της Covid-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο.

 

Βασικά σημεία της ενημέρωσης

 

Σχετικά με το νέο Επικαιροποιημένο Εμβόλιο κατά της Covid-19

 

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει για την χρονική περίοδο 2023/24, τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο λόγω ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή κατάστασης και συγκεκριμένα:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

- Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου

- Άτομα με ανοσοκαταστολή

- Έγκυες γυναίκες

- Επαγγελματίες υγείας

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα από τις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, μπορεί οποιoσδήποτε πολίτης επιθυμεί να εμβολιαστεί. Έτσι, υπάρχουν συστάσεις της Επιτροπής για τις ομάδες κινδύνου, αλλά δυνητικά δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες. Άρα, και τα υγιή άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, μπορούν να εμβολιαστούν, εφόσον το επιλέξουν.

 

Το ελάχιστο προτεινόμενο μεσοδιάστημα από προηγούμενο εμβολιασμό ή νόσηση για τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο μονοδύναμο εμβόλιο για τη χρονική περίοδο 2023-2024, είναι τουλάχιστον 3 μήνες.

 

Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικής (επί του παρόντος) αντιϊκής θεραπείας για τη νόσο COVID-19 δεν υποκαθιστά τα οφέλη του εμβολιασμού.

 

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους με τους ίδιους τρόπους που ίσχυαν έως τώρα: μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr και μέσω τον φαρμακείων. Επιπλέον, οι πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού με το παλιό εμβόλιο θα λάβουν ένα ενημερωτικό SMS για επαναπρογραμματισμό με το νέο εμβόλιο.

 

Η πλατφόρα εμβολιασμών ανοίγει για όλους τους πολίτες από σήμερα το απόγευμα (στις 17:00), ώστε να κλείσουν τα ραντεβού τους. Η έναρξη εμβολιασμών ανά ηλιακιακή ομάδα έχει ως εξής:

 

- Για τα παιδιά 6 μηνών έως 11 ετών: η ημερομηνία έναρξης εμβολιασμών είναι η Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.

 

- Για τους πολίτες 12 ετών και άνω: η ημερομηνία έναρξης εμβολιασμών είναι η σημερινή, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

 

Σχετικά με τους κανόνες εμβολιασμού για τον γενικό πληθυσμό

 

- Για τα παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών: όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Τα ανεμβολίαστα παιδιά είναι δικαιούχοι και θα εμβολιαστούν με 3 δόσεις με το νέο εμβόλιο. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (π.χ.έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

- Για τα παιδιά 5 ετών έως 11 ετών: τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους, είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Τα ανεμβολίαστα παιδιά είναι δικαιούχοι να εμβολιαστούν με 1 δόση με το νέο εμβόλιο. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (π.χ.έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

- Για τους πολίτες 12 ετών και άνω: οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους, είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες είναι δικαιούχοι να εμβολιαστούν με 1 δόση με το νέο εμβόλιο. Τέλος, οι πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

Σχετικά με τους κανόνες εμβολιασμού για τις ευπαθείς ομάδες (ανοσοκατεσταλμένοι)

 

- Για τα παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών: όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Στα άτομα αυτά ενδέχεται να χορηγηθούν επιπλέον δόσεις επικαιροποιημένου εμβολίου.

 

- Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα ιατρού (3 μήνες επίσης μετά τον τελευταίο εμβολιασμό). Τα ανεμβολίαστα παιδιά είναι δικαιούχοι και θα πρέπει να εμβολιαστούν με 3 δόσεις με το νέο εμβόλιο. Τα παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (π.χ. έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

- Για τα παιδιά 5 ετών έως 11 ετών: τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους, είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Στα άτομα αυτά ενδέχεται να χορηγηθούν επιπλέον δόσεις επικαιροποιημένου εμβολίου σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα ιατρού (3 μήνες επίσης μετά τον τελευταίο εμβολιασμό). Τα ανεμβολίαστα παιδιά είναι δικαιούχοι και θα πρέπει να εμβολιαστούν με 3 δόσεις με το νέο εμβόλιο. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (π.χ.έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

- Για τους πολίτες 12 ετών και άνω: πολίτες που έχουν ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού τους, είναι δικαιούχοι μίας δόσης με το νέο εμβόλιο, 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό τους. Στα άτομα αυτά ενδέχεται να χορηγηθούν επιπλέον δόσεις επικαιροποιημένου εμβολίου σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα ιατρού (3 μήνες επίσης μετά τον τελευταίο εμβολιασμό). Οι ανεμβολίαστοι πολίτες είναι δικαιούχοι και θα πρέπει να εμβολιαστούν με 3 δόσεις με το νέο εμβόλιο. Πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σχήμα εμβολιασμού τους (έχουν κάνει μόνο 1η δόση και περιμένουν για την 2η) με το παλαιό εμβόλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με το νέο εμβόλιο.

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 

- Η διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών θα συνεχιστεί κανονικά, με το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο.

 

- Το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το αντιγριπικό εμβόλιο - αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία - όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το αντιγριπικό εμβόλιο.

 

- Η ολοκλήρωση του αρχικού σχήματος εμβολιασμού (για τους ατελώς εμβολιασμένους πολίτες που είχαν κάνει πχ την πρώτη δόση εμβολιασμού) θα γίνει με το νέο εμβόλιο. Το διάστημα που πρέπει να περάσει από τον 1ο εμβολιασμό είναι το ίδιο που προβλεπόταν και με το προηγούμενο εμβόλιο (8 εβδομάδες).

 

- Σχετικά με την νόσηση, η σύσταση της Επιτροπής είναι να διενεργείται ο εμβολιασμός 3 μήνες μετά.

Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν την έκταση των νέων μέτρων, με την κυβέρνηση να προχωρά σε ένα light πακέτο ανακοινώσεων για τα Χριστούγεννα. Τα δύσκολα έρχονται αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, οπότε και θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την «επίδραση» του εορταστικού κλίματος στον αριθμών των κρουσμάτων.

 

Στις 3 Ιανουαρίου - που είναι και η πρώτη εργάσιμη ημέρα του νέου χρόνου - θα ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά νέων πρόσθετων παρεμβάσεων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω διασπορά του ιού. Τα μέτρα αυτά θα κλειδώσουν στη συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στις 27 Δεκεμβρίου, όπου θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης μετά τον εορτασμό των Χριστουγέννων.


Μάλιστα στην επόμενη συνεδρίαση της η επιτροπή θα κρίνει και το αν θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα και πριν τις 3 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε έχει ανακοινωθεί ένα «μίνι» πακέτο που κυρίως είναι εστιασμένο στη χρήση μάσκας, ενώ ισχυρή είναι η σύσταση για τεστ πριν από τις οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις.

 

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να μην ληφθούν μέτρα μέσα στις γιορτές και στη συνέχεια τη νέα χρόνια να επιστρατευθεί το plan b με ήπιες παρεμβάσεις, εστιασμένες στους ανεμβολίαστους. Ωστόσο η επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον σε όλη την Ευρώπη αλλά και το γεγονός πως δεν υποχωρούν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας (χθες ακόμα 72 άτομα έχασαν τη ζωή τους) επιτάχυνε τη λήψη των αποφάσεων.

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχει ανακοπεί η αποκλιμάκωση των δεικτών της πανδημίας, ενώ χθες υπήρξαν 6.667 κρούσματα με τη θετικότητα να είναι στο 2.02%. Ένας ακόμα παράγοντας που μέτρησε στη λήψη νέων μέτρων είναι το ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία των κρουσμάτων στην Αττική και ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει ήδη μεγαλύτερη διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον, που είναι και πιο μεταδοτική.

 

Οι επόμενες κινήσεις στην COVID μάχη

 

Εξακολουθεί να μην συζητά η κυβέρνηση ένα νέο καθολικό lockdown, ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής των sms. Από εκεί και πέρα όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι, με τα «φώτα» σε πρώτη φάση να στρέφονται στην εστίαση και τη διασκέδαση. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιβολή ωραρίου (πιθανότατα μέχρι τις δώδεκα) αλλά και η εφαρμογή αυστηρότερου πλαισίου για τον αριθμό των πελατών.
Κλειδωμένη θεωρείται και η επέκταση της τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ θα υπάρξουν ανακοινώσεις για ένα εντατικότερο σύστημα testing. Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητείται κάποια φόρμουλα -πιθανότατα με δωρεάν self test -και για τους εμβολιασμένους. Επίσης επί τάπητος είναι και η επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και οι 50ρηδες αναμένεται να πάρουν σειρά.
Σταθερή θέση της κυβέρνησης είναι η επιστροφή των μαθητών στα θρανία με τη νέα χρονιά. Ωστόσο αυτό θα γίνει με επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων και εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, καθώς σήμερα για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να νοσήσουν πάνω από τους μισούς μαθητές (κάτι που αναμένεται να αλλάξει).

 

Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

 

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας αλλά και να «διασωθούν» οι γιορτές αποφασίστηκε ένα πρώτο πακέτο μέτρων. Ειδικότερα από σήμερα προβλέπονται τα εξής :
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτό αφορά και τους κλειστούς χώρους που σχετίζονται με τη διασκέδαση και τα γυμναστήρια.
Ειδικά για τους κλειστούς χώρους των σούπερ μάρκετ και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας Ν95.
Απαγορεύονται οι δημόσιες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και γενικότερα των εορτών. Οι εκδηλώσεις, που θα γίνονταν από τους Δήμους, δε θα πραγματοποιηθούν.
Για τους επισκέπτες οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα, πέρα από την υποχρέωση να έχουν αρνητικό PCR 72 ωρών ή rapid 24 ωρών, υπάρχει ισχυρή σύσταση να επαναλαμβάνουν το τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την είσοδο τους στην χώρα. Και αυτό επειδή υπάρχουν δείγματα ότι σε πολλούς εμφανίζεται η νόσος μετά από το PCR ή το rapid.
Παραμένει ισχυρή σύσταση για τεστ πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο από τις 06:00 το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας και στα γυμναστήρια και στα μπαρ.

 

Συγκεκριμένα, κάποιος δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί τη μάσκα μόνο όταν καταναλώνει τροφή ή κάποιο ποτό, ενώ επιβάλλεται η διπλή μάσκα ή οι ενισχυμένες μάσκες (ΚΝ95)στα σουπερμάρκετ και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

 

Αναλυτικά:

 

Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους και αυτό αφορά και το σκέλος των κλειστών χώρων που σχετίζονται με διασκέδαση και γυμναστήρια.

 

Στην εστίαση οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να τη φορούν όταν εισέρχονται στο μαγαζί, όσο περιμένουν να καθίσουν, όταν φεύγουν από το μαγαζί και όσο περιφέρονται μέσα σε αυτό ή πηγαίνουν τουαλέτα.

 

Ειδικά για τα σούπερ μάρκετ και τα ΜΜΜ υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας Ν-95 υψηλής προστασίας.

 

Τι γίνεται με όσους δεν φορούν μάσκα

 

Πρόστιμα ύψους 150 ευρώ θα πληρώνει όποιος δεν συμμορφώνεται με τις νέες οδηγίες προς τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά πλέον να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή σε νοσοκομεία επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

 

Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση

 

Σε περίπτωση που σας επιβληθεί πρόστιμο και θεωρείτε πως η επιβολή του έγινε αδίκως, έχετε το δικαίωμα μέσα σε πέντε ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης και αποκλειστικά ηλεκτρονικά να διατυπώσετε τις σχετικές αντιρρήσεις σας. Η ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

 

Οι αντιρρήσεις του ελεγχόμενου πολίτη ή καταστηματάρχη, υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο (Aστυνομία, ΣΕΠΕ, Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19».

 

Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Εάν η ένσταση έχει γίνει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

 

Όταν η ένσταση γίνεται σε πρόστιμο που έχει υποβληθεί από την Αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία ή το λιμενικό, τότε συγκροτείται τριμελής επιτροπή η οποία εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.

 

Σε περίπτωση που οι ενστάσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο.

 

Τι γίνεται εάν δεν πληρώσετε το πρόστιμο

 

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν πληρώσει το πρόστιμο, τότε αυτό αποστέλλεται στην εφορία, στη ΔΟΥ κατοικίας του παραβάτη και αντιμετωπίζεται πλέον ως φορολογική απειλή. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως εάν ο παραβάτης δεν αποπληρώσει το πρόστιμο, η εφορία μπορεί να προβεί στις κινήσεις, που προβαίνει για τις φορολογικές οφειλές, δηλαδή κατασχέσεις ή συμψηφισμό με ενδεχόμενη επιστροφή φόρου.

 

Το άνοιγμα της πλατφόρμας αφορά πάνω από 850.000 πολίτες με υποκείμενα νοσήματα - Αναλυτικά οι κατηγορίες ασθενών που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα Β

 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Ημαθίας, κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας Ημαθίας του ΕΟΔΥ με επικεφαλής τον Επόπτη, ιατρό Πρόδρομο Δημητριάδη, σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξάνδρειας, την τροχαία και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 8 Δεκεμβρίου στην Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο της ΚΕΔΑ – δημοτικού κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας όπου και διενεργεί δειγματοληψίες (rapid tests) για τον Κορονοϊό, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μέθοδο drive though μέχρι το μεσημέρι και για όσο υπάρχει προσέλευση πολιτών.

Οι πολίτες συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από το αυτοκίνητό τους τη στιγμή διέλευσής τους από το προαναφερόμενο σημείο, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο. “Για τη μετακίνησή τους οι πολίτες θα αποστέλλουν sms με αριθμό 1 στο 13033”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μεγάλη και αθρόα η συμμετοχή των πολιτών καθώς δεν χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο ή διαγνωστικά κέντρα.

 

 

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 η κλινική νοσηλείας ασθενών με covid-19 του Νοσοκομείου Βέροιας.

Η κλινική έχει την επίβλεψη της Παθολογικής Κλινικής και την συνδρομή των πνευμολόγων και των εντατικολόγων της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βέροιας και ήδη νοσηλεύονται 2 ασθενείς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Στην κλινική υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό 12 νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού, κατάλληλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και απόλυτη επάρκεια σε ειδικά μέσα προστασίας προσωπικού.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της 3ης ΥΠΕ η κλινική θα δέχεται ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας από την Ημαθία, την Πέλλα και το Κιλκίς για τις επόμενες ημέρες, ώσπου να ετοιμαστεί αντίστοιχη κλινική στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί απολύμανση σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού-COVID-19, παρόλο που δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κάποιο κρούσμα κορωνοϊού στους κατοίκους.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας