Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας ευχαριστεί Κύριο

Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας ευχαριστεί

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας ευχαριστούν θερμά την επιχείρηση “ Vezyroglou Farm ”  για την ευγενική δωρεά ενός ψυγείου για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και ενός νεφελοποιητή για το τμήμα των Επειγόντων του Κέντρου Υγείας .

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας ευχαριστούν θερμά τον κ. Τριαντάρη Δημήτριο για την ευγενική δωρεά αναλώσιμων υλικών για το τμήμα επειγόντων του Κέντρου Υγείας.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ.Αλεξάνδρειας ευχαριστούν θερμά τον κ. Κοσμίδη Ευστάθιο-Μάρμαρα,τζάκια Σταυρός Βέροια- για την ευγενική δωρεά ενός μικρού παρεκκλησίου για τον αύλιο χώρο του ιδρύματός μας .

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας