Δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Κύριο

Δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων

Αφού εγκρίθηκε το καταστατικό του Συλλόγου Λεχοβιτών Αλεξάνδρειας και περιχώρων και αφού ενεγράφη στο Πρωτοδικείο Βέροιας η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή κάλεσε τα ιδρυτικά μέλη σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.


Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο κτήμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ με λήψη όλων των μέτρων για την προστασία από τον Κορονοϊό.


Παρέστησαν όλα σχεδόν τα ιδρυτικά μέλη και εξέλεξαν Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Τοπάλη Δημήτριο και Γραμματέα τον κ. Μπούτση Παναγιώτη.


Ακολούθως υπεβλήθησαν υποψηφιότητες, έγιναν οι αρχαιρεσίες και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έλαβε την παρακάτω μορφή.


1. Τοπάλης Δημήτριος, Πρόεδρος
2. Ζαμπέτας Σταύρος, Αντιπρόεδρος
3. Παπαδημητρίου Αναστασία, Γενική Γραμματέας
4. Τάτσης Βασίλειος, Ταμίας
5. Μπούτσης Παναγιώτης, Υπεύθυνος επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι εξής:


1. Γαλατσίδα Αικατερίνη
2. Παπαδημητρίου Ουρανία


Ένας νέος Σύλλογος προστίθεται στους υπάρχοντες της πόλης μας και ευχόμαστε να ασχοληθεί επιτυχώς με τους στόχους

και τους σκοπούς που υπάρχουν στο καταστατικό και να αφήσει το στίγμα του στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας