Δισαρχιερατικός Εσπερινός και βραβεύσεις φοιτητών και μαθητών στην Αλεξάνδρεια Κύριο

Δισαρχιερατικός Εσπερινός και βραβεύσεις φοιτητών και μαθητών στην Αλεξάνδρεια

Το απόγευμα της Τετάρτης, 27ης Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας η καθιερωμένη εκδήλωση απονομής χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστούχους φοιτητές, σε μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και σε αριστούχους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου.

 

Πριν από την εκδήλωση τελέσθηκε Δισαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και συμμετέχοντος του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

 

Στο τέλος του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βεροίας για την πρόσκληση και απευθυνόμενος στους νέους τους συνεχάρη για τις επιτυχίες τους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία με επιτυχία και πολλές ευλογίες.

 

Την ευθύνη για την οργάνωση και παρουσίαση της εκδηλώσεως είχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος. Στην προσφώνησή του δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι φέτος συμπληρώνονται εικοσιπέντε έτη από την πρώτη βράβευση φοιτητών και μαθητών που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1998, εμπνευστής της οποίας ήταν ο τότε δραστήριος Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Αρχιμ. Νεκτάριος Λασκαρίδης. Ακόμη ευχαρίστησε τον εκπαιδευτικό κ. Θεοχάρη Χατζημιχαήλ για τη στήριξη και τη συμπαράστασή του όλα αυτά τα χρόνια.

 

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή του και λάμπρυνε με την παρουσία του την εκδήλωση, και ευχήθηκε πατρικά σε όλους τους φοιτητές και μαθητές που βραβεύτηκαν λέγοντας μεταξύ άλλων: Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη καί ἡ ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀλε­ξαν­δρείας σᾶς ὑποδέχεται καί σᾶς καλωσορίζει ἀπόψε ὑπό τή σκέπη τῆς Παναγίας μας στήν καθιερω­μένη ἀπό πολλά χρόνια, ἀπό 25 χρόνια, ἐκδήλωσή της γιά τή βράβευση τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν τῆς Δευτερο­βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως πού ἀρί­στευ­σαν καί διακρίθηκαν στίς σπου­δές τους, ἀλλά καί στούς ἀπο­φοίτους τῶν Λυκείων, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν νά εἰσαχθοῦν στά Ἀνώ­τατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας καί νά διακριθοῦν σέ αὐτά.

 

Ἡ ἐπιτυχία στίς σπουδές σας καί ἡ διάκριση σέ αὐτές εἶναι κάτι πού μᾶς χαροποιεῖ ὅλους ἐμᾶς πού σᾶς παρακολουθοῦμε, ὅλους ἐμᾶς πού γνωρίζουμε τίς ἀγωνίες σας καί τόν κόπο σας γιά νά ἐπιτύχετε ἕνα καλό ἤ πολύ περισσότερο ἕνα ἄρι­στο ἀποτέλεσμα, ὅλους ἐμᾶς πού προσευχόμεθα γιά τήν πρόοδό σας. Γι᾽ αὐτό καί ἀξίζετε τήν ἐπι­βρά­βευση.

 

Τήν ἀξίζετε ὅμως καί γιά ἕναν ἀκό­μη λόγο, γιατί ἡ ἐπιβράβευση γιά τό πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία λειτουργεῖ πάντοτε ὡς ἐνίσχυση καί ὡς παρότρυνση γιά νά συνε­χί­σουμε τήν προσπάθεια.

 

Ἴσως κάποιοι ἀπό σᾶς αἰσθάνο­νται λίγο κουρασμένοι ἀπό τήν πίεση τῆς μελέτης, ἴσως κάποιοι σκέφτονται ὅτι δέν κατόρθωσαν κάτι πολύ σπουδαῖο, καί ἴσως κά­ποιοι ἄλλοι σκέφτονται ὅτι ἀρκεῖ ἡ μέχρι τώρα προσπάθεια, ἐπιτύχαμε ἕναν στόχο σημαντικό, δέν γίνεται νά διαβάζουμε καί νά προσπα­θοῦ­με σέ ὅλη μας τή ζωή.

 

Εἶναι κατανοητές καί θεμιτές οἱ σκέψεις αὐτές, ἄν περνοῦν ἀπό τό μυαλό σας. Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶτε ὅτι ἡ προσπάθεια εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά ὅ,τι κάνουμε στή ζωή μας. Τίποτε δέν γίνεται χωρίς προσπάθεια καί χω­ρίς κόπο. Ἀλλά καί τίποτε δέν μᾶς δίδει τόση χαρά στή ζωή μας ἀπό τήν προσπάθεια πού στέφεται ἀπό τήν ἐπιτυχία, ἀπό τόν κόπο πού μᾶς ἐπιτρέπει στή συνέχεια νά ἀπο­λαύσουμε τούς καρπούς του.

 

Ἄλλωστε, δέν θά πρέπει νά ξε­χνοῦμε ὅτι ὁτιδήποτε κάνουμε καί γιά ὁτιδήποτε προσπαθοῦμε, τό κά­νουμε ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τόν ἑαυτό μας. Δέν τό κάνουμε οὔτε γιά τούς γονεῖς μας οὔτε γιά τούς φίλους καί τούς οἰκείους μας, οὔτε γιά κανέναν ἄλλο. Τό κάνου­με γιά ἐμᾶς τούς ἴδιους. Ὅλοι ὅσοι μᾶς ἀγαποῦν χαίρονται γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία μας· χαί­ρονται, γιατί μᾶς βλέπουν νά προοδεύουμε καί νά ἐξελισσόμεθα ὡς προσωπικότητες.

 

Ἀντίθετα, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἀδρά­νεια ὄχι μόνο δέν μᾶς βοηθοῦν καί δέν μᾶς ξεκουράζουν, ἀλλά μᾶς βλά­πτουν. Μᾶς δημιουργοῦν ἀνα­σφά­λειες, ἀνησυχίες, ἀπογοήτευ­ση. Αἰσθανόμεθα ὅτι δέν ἔχουμε κάτι νά κάνουμε, δέν ἔχουμε κάτι νά δημιουργήσουμε, γι᾽ αὐτό καί ἀργά ἤ γρήγορα ἀπογοητευόμεθα καί ἀντιδροῦμε, ἀλλά δέν ξέρουμε τί μᾶς φταίει.

 

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή ἀπαιτητική καί ταχύτατα ἐξελισσόμενη. Δέν εἶναι δυνατόν νά μένουμε ἐμεῖς ἀδρα­νεῖς καί νά μήν ἀγωνιζόμαστε γιά τήν πρόοδό μας. Ἀσφαλῶς δέν εἶναι εὔκολο, γιατί χρειάζεται αὐτοσυγκέντρωση καί ἀφοσίωση, ἀλλά ἡ ἡλικία σας εἶναι κατάλ­λη­λη γιά νά καλλιεργήσετε τά δύο αὐτά στοιχεῖα, πού εἶναι ἀπαραίτη­τα γιά τή ζωή σας καί τήν πορεία σας σέ αὐτή.

 

Ζοῦμε ὅμως ἀκόμη σέ μία ἐποχή πού συνομίληκοί σας ἀδιαφοροῦν γιά τή μόρφωση καί τήν παιδεία, χλευάζουν ὅσους προσπαθοῦν νά προοδεύσουν, ὅσους μελετοῦν, ὅσους ἐργάζονται, ἀλλά καί ὅσους προσπαθοῦν νά εἶναι συνεπεῖς καί σωστοί στή ζωή τους καί στή συμπε­ρι­φορά τους. Ὑποθέτω ὅτι, δυστυχῶς, θά ἔχετε συναντήσει καί τέτοιους ἀνθρώπους ἤ καί συμμα­θητές σας. Καί μπορεῖ ἴσως νά προ­βληματισθήκατε ἤ καί νά βρεθήκα­τε σέ ἀμηχανία. Εἶναι ὅμως σημα­ντι­κό, εἶναι πολύ σπουδαῖο, νά μήν ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας νά παρα­συρ­θεῖ ἀπό αὐτές τίς ἀπόψεις, πού εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες.

 

Κρατηθεῖτε ἀντίθετα στό ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καί μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά ἡ προσπάθεια εἶναι αὐτή πού θά ἰσχυροποιήσει τήν προσωπικό­τητά σας, γιά νά μπορέσετε νά ἀντι­μετωπίσετε ὁτιδήποτε ἔλθει στή ζωή σας καί ὁτιδήποτε χρεια­στεῖ, χωρίς νά ἄγεσθε καί νά φέ­ρε­σθε ἀπό κανέναν, ἀρκεῖ νά προσπα­θεῖτε καί νά ζητᾶτε τή δύναμη καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μητέρας μας.

 

 

Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, πατρικά καί ἀπό καρδίας γιά τήν ἐπιτυχία σας καί σᾶς βεβαιῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία θά ἐπικαλεῖται πάντοτε τήν εὐλο­γία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τίς προσπάθειές σας.

 

Ἀπόψε ἔχουμε τή μεγάλη χαρά καί εὐλογία νά ἔχουμε κοντά μας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πα­τρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος, ἀνταποκρινόμενος στήν παράκλη­σή μου, χοροστάτησε προηγουμέ­νως στόν Ἑσπερινό καί εἶναι ἐδῶ, καί στήν ἀποψινή ἑόρτιο ἐκδήλω­ση, γιά νά σᾶς δώσει καί ἐκεῖνος τίς εὐχές του καί τήν εὐλογία του.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Πατρῶν συνδέεται ἰδιαιτέρως μέ τούς μα­θη­­τές καί τούς φοιτητές, καθώς ὑπῆρξε καί ὁ ἴδιος γιά ἀρκετά χρό­νια ἐκπαιδευτικός τόσο στήν Πρω­το­βάθμια ὅσο καί στήν Τριτο­βά­θμια ἐκπαίδευση. Γι᾽ αὐτό καί ἀπο­τε­λεῖ ὄντως ἀγαθή συγκυρία τό γε­γονός ὅτι βρίσκεται σήμερα κοντά μας.

 

Σᾶς καλωσορίζουμε, Σεβασμιώτα­τε, στήν Ἀλεξάνδρεια καί στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί σᾶς εὐχα­ριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά τήν πα­ρουσία σας.

 

Ἐπιτρέψτε ὅμως νά σᾶς παρακα­λέσω νά ἀπευθύνετε καί λίγα λό­για ἀπό τήν ἀγαπῶσα καρδία σας στά παιδιά πού βραβεύουμε ἀπόψε.

 

53424576221_285bddbdbe_c.jpg

53425003765_92158b9c93_c.jpg

53423672477_0e1bb48701_c.jpg

53424953811_828d486f3d_c.jpg

53424987451_c035dc4820_c.jpg

53425147843_20afdbf76c_c.jpg

53425147253_8514957f9e_c.jpg

53425313674_571bde7d48_c.jpg

53424985846_58bb735139_c.jpg

53425312709_2b474da421_c.jpg

53425415865_c362a8aba9_c.jpg

53425415220_ae1083cb56_c.jpg

53425144863_2f5f4171e7_c.jpg

53424984496_fa5700f321_c.jpg

53424983481_f51f59cc6c_c.jpg

53425143453_96def7a23a_c.jpg

53425143258_14eb325859_c.jpg

53425311059_11f2df6d69_c.jpg

53425412660_b1c2217d5c_c.jpg

53425410845_aa857a85b6_c.jpg

53424066002_c0869f025a_c.jpg