Ετήσια Γενική Συνέλευση του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης

Ο Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης και Περιχώρων σας προσκαλεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στις 07:30 μ.μ. στα γραφεία του  Ομίλου. Θα πραγματοποιηθεί:


1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οικονομικός απολογισμός.
4. Προτάσεις και προγραμματισμός δράσεων για την επόμενη έτος.
5. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις παρόντων μελών.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να γίνει μέλος την ημέρα της Γ.Σ. καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή που είναι 5 ευρώ. Η συμβολή σας στη συνέχιση του σημαντικού έργου του Λαογραφικού Ομίλου είναι απαραίτητη.
Το Δ.Σ. του Λ.Ο.Μ.Π.

1412

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας