Γενική συνέλευση στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

Γενική συνέλευση στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 , στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και ώρα 16.30 μ.μ.

 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ' αυτού και έγκρισή του.

2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συνδρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς σοβαρή αιτία.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2021 , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 16.30 μ.μ.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας